Jan 2021 | Konkurser og analyser |

 

Fersk statistikk fra Experian og Enerto Group viser at alle de nordiske landene hadde færre konkurser i 2020 enn i 2019. De største reduksjonene er i Danmark og Norge med -34 og -18 prosent i respektiv rekkefølge.

I Finland var det en konkurstilbakegang på 6 prosent i 2020, mens tilsvarende tall for Sverige er på 3 prosent. Med andre ord fikk 2020 en mer positiv slutt enn forventet til tross for en konkursøkning i begynnelsen av året som følge av pandemien.

 

Tvinger frem innovasjon

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier han tror det er for tidlig å se totalkonsekvensene som resultat av samfunnsnedstengningen.

– Det som er positivt er at vi ser en økning i antall nyetableringer i hele Norden. Kriser tvinger folk til å tenke nytt, som igjen resulterer i innovasjon, sier han.

 

Solid nordisk forretningsklima

Jukka Ruuska, CEO i Enento Group som Asiakastieto i Finland og UC i Sverige er en del av, sier pandemien traff brått i 2020, og at man derfor ventet at det skulle påvirke næringslivet raskt og hardt.

– Vi ser nå at pandemien ikke har truffet så hardt som forventet når man ser det store bildet. Det nordiske forretningsklimaet er solid, sier han.

 

Godt år for bygg- og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen har klart seg bra i Norden gjennom pandemien. I Norge har det i 2020 vært en reduksjon i antall konkurser i dette segmentet på hele 25 prosent. Tilsvarende tall for Danmark og Finland er en nedgang på henholdsvis 15 og 8 prosent. I Sverige har det derimot vært en liten oppgang i antall konkurser på 3 prosent.

 

Tøft for svenskene

I bransjer som transport, overnatting og servering er det større forskjeller mellom de nordiske landene. I Sverige var det enn oppgang i antall konkurser på hele 36 prosent i overnattings- og serveringsbransjen når 2020 sammenlignes med 2019. Tilsvarende tall for transportbransjen er konkursøkning på 27 prosent.

 

I Danmark er tilsvarende tall for overnattings- og serveringsbransjen en konkursreduksjon på 21 prosent, mens det er en reduksjon på hele 39 prosent i transportbransjen. I Norge har det vært en reduksjon i antall konkurser på 16 prosent i transportbransjen, mens det for overnattings- og serveringsbransjen ikke har vært noen endringer. I Finland har det vært en nedgang på 8 prosent i transportbransjen, men det også her ikke har vært noen endringer i overnattings- og transportbransjen når 2020 sammenlignes med 2019.

 

Ulike retningslinjer og tiltakspakker

Jukka Ruuska sier variasjonene i de ulike bransjesegmentene avhenger av lokale retningslinjer og de ulike tiltakene fra regjeringene.

– Sverige er det eneste landet som ikke har vært i nedstengning. Kjøpesentre, restauranter og barer har vært åpne i hele 2020. Samtidig vet vi at serverings- og overnattingsbransjen er hardt rammet av pandemien. De som raskt har kunnet omstille seg til hjemlevering vil forhåpentligvis ikke bli like sterkt rammet i de kommende månedene, sier han.

 

3468 AS gikk konkurs i Norge i 2020

I Norge gikk totalt 3468 askjeselskap konkurs i 2020. Når alle foretaksformer sees under ett var det 4091 konkurser som gikk konkurs i fjor.

Om tallene:
De presenterte tallene i denne pressemeldingen viser til konkurser i Danmark, Norge, Finland og Sverige gjennom 2020, sammenlignet med 2019. Offentlig forvaltning og forsvar er ekskludert.

Land/forskjell Jan Feb Mar  Apr  May  June  July  Aug  Sept  Oct  Nov  Dec  Tot
Denmark -22 % -10 % -75 %  -49 %  -15 %  -1 %  -26 %  -24 %  -9 %  -51 %  -49 %  -9 %  -34 %
Finland 12 % 16 % 24 %  36 %  -10 %  -2 %  -27 %  -28%  -5 %  -25 %  -13 %  -44 %  -6 %
Norway 5 % 2 % -26 %  -36 % – 27%  -17 %  -26 %  -40 %  -21 %  -21 %  -6 %  -4 %  -18 %
Sweden 4 % 4 % 18 %  31 % 1        %  -6 %  -4 %  -4 %  -35 %  -35 %  -2 %  16 %  -3%

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Salgsdirektør i Experian, Per Ivar Kristiansen, telefon +48 930 09 713