Jun 2021 | Konkursanalyser | Konkursanalyse

Mange ansatte har arbejdet hjemmefra i store dele af corona-perioden. I begyndelsen var det mest af nød, men nu begynder flere virksomheder at implementere fleksible arbejdstider og -steder, blandt andet Experian.

Hos data- og analysevirksomheden Experian, der blandt andet er kendt for at drive RKI-registret over dårlige betalere, har corona-krisen banet vejen for en stor, positiv ændring i de ansattes arbejdsforhold.

  • Corona-perioden har lært os mange ting om virksomhedsdrift og andre forretningsrelaterede emner, men det har også lært os noget unikt om vores arbejdsliv, og at det sagtens kan lade sig gøre at få et fleksibelt arbejdsliv på hjemmekontor til at rime på effektivitet. Så noget godt er der da kommet ud af corona, mener direktør hos Experian, Bo Rasmussen.
  • Derfor har vi valgt i Danmark, men også globalt at rulle et nyt koncept ud, der hedder Future of Work. Det er planen, at konceptet skal give medarbejderne en større fleksibilitet i hverdagen, så arbejds- og fritidsliv kommer til at hænge endnu bedre sammen i fremtiden, fortsætter han.

Og Experian mener det seriøst. Der er således nedsat en taskforce internt i virksomheden, der skal få sat skik på de nye rammer helt ned i detaljen – blandt andet er det planen at indrette nye lokaler specielt beregnet til workshops, mens der indføres ”free seating” til de medarbejdere, der kun kommer på kontoret for eksempel halvdelen af ugen.

Det er planen, at der bliver frit valg mellem kontorpladserne, men naturligvis bliver der ifølge Bo Rasmussen også taget hensyn til de medarbejdere, der har det bedst med at møde ind på firmaadressen hver dag. Det vigtigste er at tilgodese den enkelte medarbejders hverdag.

Det er tanken, at kontorfaciliteterne i højere grad skal understøtte de opgaver i dagligdagen, hvor samarbejde er et nøgleord. Mens opgaver, der kræver særlig fordybelse, i højere grad klares hjemmefra.

Motiverne bag ændringen

For Experian er der en række årsager til, at virksomheden nu går all in på en hybrid-arbejdsform. For det første har det faktisk vist sig, at medarbejderne har fastholdt og for nogle udvidet det daglige engagement i det forgangne år, og det er vigtigt som en videnstung virksomhed, der lever af stærkt engagerede medarbejdere.

  • Desuden er det vigtigt for os at tilbyde vilkår, der matcher med de bedste kandidaters ønsker, så det er også et klart HR-initiativ, der skal sikre, at Experian er attraktiv arbejdsplads for både nuværende, men også kommende medarbejdere. Der er ingen tvivl om, at de dygtigste medarbejdere i dag i endnu højere grad end tidligere har fokus på mange andre elementer end blot lønnen, pointerer Bo Rasmussen.
  • Nok så vigtigt kommer vi også til på sigt at spare miljøet for en CO2-belastning. På den korte bane skal vi naturligvis kaste lidt ressourcer efter hybrid-tankegangen.

Ifølge Bo Rasmussen er der især i starten af den nye praksis behov for en tæt ledelsesinvolvering, fordi Experian arbejder med følsomme data. Men Bo Rasmussen har ikke de store bekymringer:

  • Vi har jo i over et år set, at vores medarbejdere sagtens kan overholde processer om blandt andet sikkerhed, og derfor står vi jo ikke på fuldstændig bar bund. Men vi skal naturligvis stadig være til stede ledelsesmæssigt over for den enkelte medarbejder, og vi skal stadig have fokus på effektivitet og den enkeltes trivsel, pointerer Experian-direktøren.

”Jeg har mere tid til arbejde og familie”

En af de medarbejdere, der under corona-perioden har arbejdet en god del af tiden hjemme, er Peter Wolff von Bülow, der er senior data analyst og tilknyttet Experians kontor på Østerbro i København:

  • Jeg har generelt været mindre stresset, fordi jeg har kunnet tilrettelægge min arbejdsdag endnu bedre sammen med resten af min hverdag. De nye rammer har faktisk givet mig mere tid til arbejde og familie. Jeg sparer noget transporttid, som jeg kan bruge på arbejde, men jeg kan også bedre passe arbejdsopgaverne ind, så det bedst muligt tilgodeser min familie, siger Peter Wolff von Bülow.

For analytikeren er det en fordel, at han kan sidde hjemme og arbejde koncentreret en hel dag, hvis opgaverne kræver det, mens han kan samarbejde og sparre med kollegaerne på kontoret, når opgaven kræver det.

  • Jeg har behov for kollegialt samvær i et eller andet omfang, og det skal der selvfølgelig være fokus på, for vi ved jo ikke, hvilken betydning det har på den længere bane, at du er mere alene i dagligdagen, siger Peter Wolff von Bülow, der pointerer, at det nok bliver nødvendigt at lave forskellige løbende tilpasninger, efterhånden som erfaringerne viser sig.

Future of Work bliver fra 1. juni lanceret i alle de lande, hvor Experian har aktiviteter. I alt kommer ændringerne til at vedrøre cirka 18.000 medarbejdere globalt.