Jun. 2022 | Analytics Academy |

Hvad gør du, når kundens kreditscore ændrer sig? Og hvordan forudsiger du som långiver eventuelle tab?

Virksomheder, som er underlagt internationale regnskabsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), skal,  når de har mistanke om en væsentlig ændring i låntagers kreditscore, indregne den estimerede ændring på det forventede kredittab.

Men det er ikke altid ligetil. Når ting ændrer sig – i den forkerte retning – er der større risiko for, at låntager misligholder sin gæld i dag, sammenlignet med dagen for optagelsen af lånet. Det kræver en proaktiv reaktion fra långiver for at kunne imødekomme den øgede risiko i tabsestimaterne.

“Det er en ret stor udfordring for de virksomheder, der ikke er afstemte og har klare tekniske retningslinjer for, hvordan man kvantificerer en væsentlig stigning eller fald i kreditrisikoen. Men det skal også ses som en stor mulighed, da virksomheder selv kan definere og indarbejde deres egne foranstaltninger oven på basiskravene.”
Szabolcs Hideg, Head of Analytics, Experian

Står I over for udfordringer, når det kommer til IFRS9, har brug for støtte til udvikling af parametermodeller, validering, opstilling af SICR-kriterier, eller bare ønsker at have en uforpligtende snak om nogen af disse emner, er du mere velkommen til at kontakte til os.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes

Men hvad, hvordan og hvorledes? Det får du svarene på i denne episode af Experian Analytics Academy.

Szabolcs Hideg, Head of Analytics, gør dig klogere på, hvordan virksomheder kan tackle deres IFRS9-udfordringer, og hvordan virksomheder kan forudsige kredittab ved at forbedre virksomhedens IFRS9- og SICR-beregninger.

Læs mere om vores IFRS9 løsninger