Okt. 2022 | Kundecases |

Data bliver et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden, lyder det fra Danmarks nye datadrevne erhvervsbank. Men særligt de små og mellemstore virksomheder risikerer at mangle data til at forstå og udvikle deres forretning.

De risikerer at miste momentum. De risikerer at træffe forkerte beslutninger. De risikerer at bruge tid og penge på de forkerte måder. Og de kan ende med at blive kørt over.

Mange små og mellemstore virksomheder har svært ved at få vind i sejlene. Det kan der være mange grunde til, men hvis man skal pege på den vigtigste, så er det mangel på data. Data, der hjælper dem med at forstå deres forretning. Og data, der kun vil blive mere og mere afgørende for fremtidens vækst.

Sådan lyder det fra Kompasbank, Danmarks nye erhvervsbank med speciale i små og mellemstore virksomheder. Banken er slået igennem på at være drevet af data – og ikke kun de data, vi normalt forbinder med bankforretningen.

“Vi er bank for små og mellemstore virksomheder, som er der, hvor størstedelen af væksten og de nye job bliver skabt. Men de små og mellemstore virksomheder er også det mest uopdyrkede land i forhold til data. Det viser undersøgelser ikke blot i Danmark, men i hele verden. Mange banker laver slet ikke finansiering på virksomheder, der er under to år gamle,” fortæller grundlægger og med-administrerende direktør Michael Hurup Andersen, der med en cand.merc. i finansiering og add-ons i matematik fra Oxford University –og en fortid i Saxobank samt Deloitte og Alvarez & Marsal i London – har en solid erfaring i samspillet mellem data og finansiering.

Åbner for strømmen af data

Som en datadreven bank har det derfor været afgørende at have en konstant strøm af information. For en helt nystartet bank kan i sagens natur ikke læne sig op ad historiske data, siger Michael Hurup Andersen.

“Det har derfor været helt afgørende at få adgang til Experians data i de formater, der passer os,” siger Michael Hurup Andersen.

Kompasbank er Danmarks nye erhvervsbank med speciale i små og mellemstore virksomheder. Banken er slået igennem på at være drevet af data – og ikke kun de data, vi normalt forbinder med bankforretningen. Foto: Jacob Nielsen

Experian er mest kendt for RKI-registeret i Danmark, men i hverdagen er det mest virksomhedsregnskaber og andre nøgletal, der er det vigtigste arbejdsredskab og datakilde.

Jakob Færgeman, chefkonsulent for Experian i Norden, understreger, at RKI selvfølgelig er en grundlæggende tjeneste for et pengeinstitut, men at der i dag også er mange andre data og modeller i spil.

“Vi har mange års erfaring med at krydsvalidere regnskaber, men i dag kan vi også bruge data til at se længere ud i fremtiden. Vi har f.eks. en stor mængde information om, hvornår virksomheder betaler. Hvis en virksomhed begynder at betale deres fakturaer lidt langsommere, kan det være tegn på, at de er på vej ud i noget skidt. Der har vi modeller, der kan beregne scenarierne ud fra, også på de nyetablerede virksomheder,” siger Jakob Færgeman.

For Experian er samarbejdet med Kompasbank et interessant billede på, hvor markedet for virksomhedsdata er på vej hen.

Kompasbank er et godt eksempel på, hvordan data kommer til at spille en anden rolle, og at de bliver afgørende for gazelle- og vækstvirksomheder.

Jakob Færgeman, chefkonsulent for Experian i Norden

“Kompasbank er et godt eksempel på, hvordan data kommer til at spille en anden rolle, og at de bliver afgørende for gazelle- og vækstvirksomheder. Det er selvfølgelig utroligt spændende at se vores produkt indgå i helt nye modeller og beslutningsprocesser, ” siger Jakob Færgeman.

Vil du forstå din egen forretning?

Kompasbank har desuden lanceret en business til business-markedsplads for digitale løsninger indenfor bl.a. HR, salg og marketing, bæredygtighed, risikostyring, administration og økonomi. Og det er der to gode grunde til. Dels vil man gerne hjælpe med at gøre de små og mellemstore virksomheder mere datadrevne og digitale. Dels vil man gerne tage sin egen medicin og forstå kunderne bedre.

Men hvad får den nye bank egentlig ud af at følge med i HR-datasystemet eller andre steder, som ikke umiddelbart handler om omsætning, dækningsbidrag og andre økonomiske nøgletal. Og er virksomhederne overhovedet interesserede i, at banken kigger dem mere over skuldrene end allerhøjst nødvendigt? Det sidste oplever Michael Hurup Andersen ikke som et problem.

Vi oplever, at kunderne synes, at vi er meget grundige. Måske for grundige.

Michael Hurup Andersen, Kompasbank

“Vi oplever, at kunderne synes, at vi er meget grundige. Måske for grundige. Men hvis vi spørger dem, om de gerne vil have en robust balance, så de kan tænke to-tre år frem i tiden i stedet for to-tre måneder? Om de kunne tænke sig at få 30 pct. af tiden, de i dag bruger på manuelt arbejde, tilbage ved at digitalisere deres processer? Om de vil blive bedre til at forstå, hvilke kunder de tjener penge på? Og hvilke kunder de skal være forsigtige med at give kredit? Så har jeg ikke mødt nogen, som synes, det lyder som en dårlig idé,” siger Michael Hurup Andersen, der understreger, at de ligesom alle andre banker også kigger på de traditionelle virksomhedsdata som regnskaber, kreditdata og andre nøgletal. Men det giver en dybere forståelse at være med i andre systemer som f.eks. HR-systemet.

“Hvis vi eksempelvis havde en virksomhed, der begyndte at sige farvel til deres salgsfolk, og det traditionelt er der, de har fået deres omsætning, så kan man frygte, at ordrebeholdningen falder. Det kunne være en alarmklokke. Det kan også være helt fint, hvis de f.eks. er ved at digitalisere deres salgsstyrke. Sådan er det med data: Et datapunkt kan være en alarmklokke. Flere datapunkter kan vise sig at være en styrke, men en styrke der skal håndteres med respekt og kritisk tænkning,” siger Michael Hurup Andersen.

Kompasbank og Experian

Som en nystartet og datadrevet erhvervsbank var det helt afgørende for Kompasbank at få virksomhedsdata struktureret, hurtigt og opdateret. Det har man fået gennem Experian.

“2022 er vores første driftsår, så vi har i sagens natur ikke nogen historiske data at læne os op af. Det er helt afgørende, at vi får virksomhedsdata. Experian har det dybeste datacenter for vores kundegruppe, som er små og mellemstore virksomheder. Og det er vigtigt, at vi får dem ind i et format, der passer os og kan indgå direkte i vores modeller,” siger Michael Hurup Andersen.

Hastigheden er afgørende

Når det har været helt centralt for Kompasbank at give kunderne et digital rygstød ind i fremtiden, så handler det ikke kun om dybden og udbuddet af data. Det handler mindst lige så meget om hastighed.

“Hvis man venter med at analysere på virksomheden, til man sidder med årsregnskabet i hånden, så sidder du sandsynligvis med forældet information. Man er et helt andet sted, når vi taler om vækstvirksomheder, virksomheder i transformation eller virksomheder, der er udfordret. Man er nødt til at være meget, meget hurtigere for at forstå, hvad der sker,” siger Michael Hurup Andersen fra Kompasbank, der selv kan bryste sig af at være Danmarks nyeste bank med 2022 som det første egentlige driftsår.

“Hvis du kigger historisk på det, har bankerne designet systemerne, så de skulle trække hastighed ud af beslutningsprocessen. Det har man gjort, fordi man med rette følte sig mere sikker på at ramme rigtigt, hvis du satte tempoet ned. Det har teknologien ændret på. Hvis du ikke reagerer hurtigt og med en stor grad af innovation, så kommer der nogle andre og overtager din plads i markedet. Hvis ikke du kan træffe en kvalificeret beslutningen hurtigt, bliver du formentlig efterladt med en mangelfuld forretningsmodel, og markedet løber fra dig,” slutter Michael Hurup Andersen.