Jun. 2024 | Konkursanalyser |

Antallet af konkurser har været stabilt hen over de første fem måneder af 2024 – i modsætning til 2023, hvor der var større udsving og generelt flere konkurser. I de kommende måneder vil lavere inflation, lavere renter og højere forbruger- og erhvervstillid sandsynligvis hjælpe danske selskaber.

Der har været høj bølgegang i store dele af dansk erhvervsliv de seneste to-tre år. Især blandt bygge- og handelsvirksomheder har der været mange konkurser. Og der er stadig udfordringer for de brancher, men samlet set ser det alligevel ud til, at antallet af konkurser har fundet et stabilt og lavere leje i 2024 end de foregående år.

– Vi ser fortsat en del store konkurser i udvalgte brancher, men samlet set må vi glæde os over, at erhvervslivet ser ud til at holde sig fornuftigt kørende. Med rentenedsættelser og højere forbruger- og erhvervstillid har virksomhederne fået noget at hænge den positive hat på, fortæller Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, der har kigget på konkurstallene.

Han fortsætter:

– Inflationen er ved at komme under kontrol og nærmer sig målsætningen på to procent, mens forbrugeren genvinder købekraft i historisk høj grad. Det vil alt andet lige hjælpe på virksomhedernes indtjening og overlevelsesevne.

I maj 2024 gik 434 virksomheder konkurs i Danmark mod 444 i maj 2023. I årets første fem måneder har konkurstallet på månedsniveau ligget stabilt mellem 425 og 479. Til gengæld skal du blot tilbage til november 2023 for at finde hele 1.117 konkurser på en måned.

Udviklingen i antallet af konkurser i Danmark de seneste 3 år

Hold musen over grafen, for at se de forskellige værdier.

For Bo Rasmussen er konkurser en naturlig og ikke nødvendigvis dårlig udvikling for den samlede økonomi:

– Det kan naturligvis være et økonomisk problem for den enkelte virksomhedsejer, men ofte kommer der nye, mere innovative virksomheder til, der samlet set er med til at styrke erhvervslivet som helhed, mener han.

Byggevirksomheder hårdt ramt

Mens det overordnet ser bedre ud for erhvervslivet, end det længe har gjort, er historien fortsat mudret for byggeriet.Ifølge Bo Rasmussen er der tegn på, at konkursniveauet for byggeriet er ved at flade ud, men der er fortsat mange månedlige konkurser. I maj 2024 steg antallet af konkurser i byggeriet med 14 procent sammenlignet med maj 2023.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der blevet igangsat og afsluttet færre boligbyggerier i 1. kvartal 2024 sammenlignet med 2023.

– Det er især enfamiliehuse, danskerne har droppet, og det er ikke overraskende med tanke på de højere byggeomkostninger kombineret med en markant højere rente og generelle leveomkostninger. Tallene afslører faktisk, at der blev afsluttet en del byggerier i de sidste tre måneder af 2023, og det skyldes nok primært det nye boligskattesystem, mener Bo Rasmussen.

De samlede byggeomkostninger ved nybyg steg i de første tre kvartaler af 2023, men faldt med 3,7 procent i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal 2023. Siden 2015 er det blevet cirka 45 procent dyrere at få opfyldt drømmen om nyt hus.

Læs hele konkursanalysen, hvor du finder flere detaljerede oplysninger om månedens konkurser. Få et dybere indblik i danmarks erhvervsklima og dets indvirkning på forskellige sektorer.

Læs mere