Til tross for dystre spådommer viser ferske tall fra analyseselskapet Experian en nedgang i antall konkurser på 25 prosent i november for overnattings- og serveringsvirksomheter sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år ser vi derimot en økning på 6,9 prosent. 

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier positive vaksinenyheter muligens øker motivasjonen til eiere og kreditorer om å unngå konkurser med håp om økt aktivitet i første kvartal neste år.

  • Det blir spennende å følge utviklingen videre, og vi frykter dessverre en økning i konkurstallene i tiden som kommer. Bransjen er inne i en svært sårbar periode der de nå går glipp av årets mest hektiske sesong med blant annet avlyste julebord, sier han.

12,2 prosent nedgang

I november gikk totalt 295 aksjeselskap i Norge konkurs. Hvilket er en nedgang på 12,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt har 3220 aksjeselskap gått konkurs i år, hvilket er nedgang på 9,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

  • Det kan se ut som at ny oppblomstring av smitte og nye tiltak som begrenser den økonomiske aktiviteten enn så lenge ikke har resultert i flere konkurser. De lave konkurstallene skyldes høyst sannsynlig kombinasjonen av fleksible kreditorer og offentlige tiltakspakker, sier Per Ivar Kristiansen.

Få tilgang til hele konkursanalysen

Last ned her

Nedgang i varehandelen og bygg- og anleggsbransjen

I segmentet varehandel var det kun 39 konkurser i november. Hvilket er en nedgang på hele 42,6 prosent sammenlignes med fjorårets november. For året så langt er det en nedgang på 19,9 prosent.

  • Dette er en bransje som har klart seg godt siden smittevernstiltakene ble iverksatt i mars. En årsak er sannsynligvis at mange har vridd forbruket sitt fra ferie og aktiviteter til varehandel i form av for eksempel oppussing, sportsutstyr og it-utstyr, sier Per Ivar Kristiansen.

I bygg- og anleggsbransjen var det 87 aksjeselskap som gikk konkurs i november. Hvilket er synonymt med en nedgang på 6,5 prosent sammenlignet med november i fjor. Hittil i år har der vært en nedgang på 16,8 prosent.

Flest konkurser i Oslo

Oslo var det fylket med flest konkurser i november. Totalt var det 72 aksjeselskap som måtte sette kroken på døra. Hvilket er en økning på 14,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

  • En årsak er at Oslo var tidligere ute enn resten av landet med nedstengning grunnet høye smittetall, sier Per Ivar Kristiansen.

I tillegg til Oslo var det kun de to nordligste fylkene som opplevde en økning i antall konkurser sammenlignet med november 2019. Nordland hadde 12 konkurser, hvilket er en oppgang på 71,4 prosent. Troms og Finnmark hadde 21 konkurser som er opp 75 prosent. Viken er det fylket som kommer etter Oslo målt i antall bedrifter som måtte stenge med 66. Likevel er dette en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med fjorårets november.

Bransjer med konkursoppgang

Fallet i konkurser er i stor grad drevet av fall i bransjene som har flest konkurer nominelt. Konkurser treffer bredere i bransjer som normalt er preget av få konkurser. Sammenlignet med fjorårets november var det en konkursoppgang på 46,2 prosent i segmentet transport og lagring. I segmentet omsetning og drift av fast eiendom var det en konkursoppgang på 40 prosent, mens det i segmentet faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting var en oppgang på 24 prosent.

  • Her er det viktig å påpeke at dette er bransjer med relativt få konkurser. Mindre avvik kan med andre ord gjøre store utslag i den prosentvise veksten, avslutter Per Ivar Kristiansen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Salgsdirektør i Experian, Per Ivar Kristiansen, mobil +47 930 09 713