Dec 2020 | Rapporter | Undersøkelse

Undersøkelsen Enterprise Agility and Smart Routes to Digital Transformation, er utført av Forrester Consulting på vegne av Experian i EMEA-regionen. I undersøkelsen har mer enn 1000 beslutningstakere i regionen svart på spørsmål om motstandsdyktighet, smertegrenser og innovasjon. Rapporten er tilgjengelig her.

Tre av fire norske bedrifter forventer å være tilbake til normal omsetning og bunnlinje i løpet av de neste 12 månedene. Det viser en undersøkelse gjennomført på vegne av analyseselskapet Experian.

 

Hele 90 prosent av de spurte bedriftene forventer normale tilstander i løpet de neste 18 månedene. Men til tross for optimismen innrømmer hele 38 prosent at de sliter med få komplett oversikt over gjeld og økonomisk utsatte kunder.

Optimisme med forbehold

Tall fra Experian viser at det har vært en prosentvis nedgang i antall konkurser på 9,6 prosent i år. Hvilket innebærer at totalt 2925 aksjeselskap gikk konkurs til og med oktober. Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier tallene er interessante da de går mot tidligere prognoser som følge av Covid-19.

  • Det blir spennende å se utviklingen fremover nå som Norge, og Europa generelt, opplever en ny oppblussing. Selv om våre tall viser optimisme er det næringer dette ikke gjelder for. Spesielt lider overnattings- og serveringsbransjen. Her frykter vi en markant oppgang i konkurser i tiden som kommer, sier han.

Ingen vei tilbake til gamle modeller

Analytikere advarer mot en økning i misligholdte lån, økonomiske overforpliktelser og eksponering i tiden som kommer. Som et indirekte resultat av dette sier 77 prosent at de øker eller beholder investeringene i kundeinnsikt for å beskytte eksiterende posisjon. Undersøkelsen viser også at det er ingen vei tilbake til pre-pandemiske forretningsmodeller med mangel på automatisering av kommersielle funksjoner. 35 prosent anser dette som en akutt utfordring.

  • Dagens kunder er mer krevende enn noen gang, og pandemien har akselerert endringer i forbrukeratferd, økonomiske risikoprofiler og kjøpsvaner ytterligere. Samtidig er vi inne i en tid hvor risikoen for kriminalitet og mislighold øker. Mange bedrifter sliter med å få oversikt over gjeld og risikokunder, sier Per Ivar Kristiansen.

Økt bruk av maskinlæring og kunstig intelligens

Per Ivar Kristiansen sier mange bedrifter må anerkjenne behovet for å iverksette tiltak for økt kontroll på kundenes og virksomhetens fremtid.

  • Det er helt klart at det ikke er en vei tilbake til gamle forretningsmodeller. Som undersøkelsen viser, kommer vi til å se en markant økning i bruken av teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens de neste tre årene. I tillegg vil vi se en økning i dataanalyse for økt kundeinnsikt, sier han,

Mer enn tre av beslutningstakere (38 prosent) i Norge sier de planlegger å utvide bruken av data og analyse for å sikre forbedringer og gjøre det enklere å imøtekomme myndighetskrav. Ifølge en rapport fra Boston Consulting Group (BCG) var det i snitt mer enn 200 regulatoriske endringer hver dag før pandemien. Vi kommer derfor til å se utstrakt bruk av teknologi for risikostyring for å kunne forutse endringer i finanspolitiske initiativer. Etter hvert som reguleringslandskapet utvikler seg vil forbedrede risikostyringsfunksjonalitet og automatisert innsikt gjøre det enklere for bedrifter å ga fra brannslukking til en proaktiv strategi for å være i forkant av lover og regler.

Økt bekymring for svindel

Hele 32 prosent sier de nå er mer bekymret for svindelforsøk enn tidligere. 30 prosent har økt investeringene og innsatsen for å overvåke mistenkelig aktivitet for å unngå nettopp denne type aktivitet.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Salgsdirektør i Experian, Per Ivar Kristiansen, mobil +47 930 09 713