Dec 2020 | Driftsstatus | Driftsstatus

Vi gjør for tiden en oppgradering i databasen vår, hvilket i noen tilfeller kan føre til forsinkelser på oppdatering av adresseendringer. Adressen kan verfiseres ved direkte DSF søk. Arbeidet forventes ferdig til mandag 21.12. Ta kontakt med Kundeservice dersom du har spørsmål.

We are doing an upgrade in our database which in some cases may lead to a delay in the updates of address changes. The address can be verified with a direct DSF search. The upgrade is expected completed by Monday 21.12. Contact customer service if you have questions.

Kundeservice

E: kundeservice@no.experian.com

T: +47 815 55 454