Jun 2021 | Driftsstatus | Driftsstatus

Vi kan nå bekrefte at alle løsninger holder seg stabile og at normal tjeneste er gjenopptatt. Vi vil fortsette å overvåke for å sikre kontinuerlig tjenestestabilitet.

Takk for tålmodigheten og beklager eventuelle ulemper dette medfører.

_________________________________________________

We are pleased to confirm that all applications remain stable and normal service has been resumed. We will continue to monitor this morning to ensure ongoing service stability.

Thank you for your patience and apologies for any inconvenience caused.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss/Do you wish to contact us?

Kundesenter@no.experian.com

+47 815 55 454