Dec 2022 | Nyheter |

Nye tall viser at 2951 aksjeselskap har gått konkurs de siste 12 månedene. Hvilket er en oppgang på 10,1% sammenlignet med foregående 12 måneder. I november gikk 283 aksjeselskap konkurs. Sammenlignet med november 2021, er dette en prosentvis oppgang på 18,4.

Oslo er fylket med størst økning i antall konkurser på 82%, når årets november sammenlignes med fjorårets. Tilsvarende tall for Rogaland er på 60%. De nordligste fylkene Troms og Finnmark og Nordland hadde derimot en reduksjon i antall konkurser med 50% når november sammenlignes med fjorårets november.

Når vi ser på alle landets aktive aksjeselskap i november, var det per 1000 aksjeselskap 0,73 som gikk konkurs. Oslo var fylket med høyest andel med 0.96 konkurser per 1000 aktive selskaper, etterfulgt av Vestfold og Telemark med 0.91 konkurser, sier Julie Berg som er analytiker i Experian.

Lavest andel konkurser i Troms og Finnmark

I løpet av de siste 12 månedene er det Vestfold og Telemark, etterfulgt av Innlandet og Vestfold, hvor det er registrert flest konkurser per 1000 aktive aksjeselskap med 9, 8,82 og 8,37 i respektiv rekkefølge.

Gjennomsnittet for hele landet i samme periode var på 7,8 konkurser per 1000 aktive aksjeselskap. Laveste andel de siste 12 månedene var i Troms og Finnmark der tilsvarende tall er på 6,77, sier Julie Berg.

28,5 prosent flere konkurser i overnattings- og serveringsbransjen

I overnattings- og serveringsbransjen har 338 bedrifter gått konkurs fra desember i fjor til med november i år. Hvilket er en økning på 28,5% sammenlignet med samme periode i fjor. I segmentet varehandel er tilsvarende tall på 585 konkurser. Noe som tilsvarer en økning på 23,4%. I bygg- og anleggsbransjen er har det i samme periode vært en konkursoppgang på 2,6%.

Når november sammenlignes med november, har det vært en konkursoppgang på 153% i overnattings- og serveringsbransjen, sier Julie Berg.

Generell konkursnedgang under pandemien

I november var det totalt 283 konkurser. Sammenlignet med oktober og november er det en svak nedgang, men en økning sammenlignet med samme måneder i fjor.

Konkursnivået siden pandemien startet har holdt seg på et lavere nivå enn før pandemien. Det vil si at det 12-måneders gjennomsnittlige konkurstallet har vært synkende. Det er først etter sommeren i år vi ser en økning, sier Julie Berg.

Beslutninger basert på innsikt

Julie Berg sier det er viktigere enn noen gang at långivere benytter seg av data for å på en ansvarlig måte gi lån og innvilge kreditter.

Det kan være vanskelig å se hele bildet uten bruk av data. Vi lever i en usikker økonomisk situasjon, og det er derfor viktig å være så trygg som overhodet mulig på forretningsideen. Noe som gjøres ved å beregne lønnsomheten for å kunne betjene økonomiske forpliktelser. Kortsiktig som langsiktig, avslutter Julie Berg.