Jun 2024 | Nyheter |

Nye tall viser at andelen personer i Norge med utestående betalingsanmerkninger er det laveste på minst fem år, med 4,8 %. Ved utgangen av mai måned er det totalt 227 069 nordmenn med utestående betalingsanmerkninger, noe som utgjør 1,1 % færre enn ved samme tidspunkt i fjor.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier at også når man ser på beløp innenfor de forskjellige aldersgruppene, så er det nedgang for stort sett alle – unntatt for personer i typisk studentalder.

– Mens vi ser en snittnedgang på 3,7% i beløpene hver skyldner har utestående i alle andre aldersgrupper, ser vi at dette vokser i de yngre aldersgruppene, mellom 18-29, sier Berg. Det er i aldersgruppen 18-24 vi ser den mest drastiske økningen når det kommer til beløp, der er det opp med 7,8 %. Aldersgruppen 25-29 kommer noe heldigere ut, med en økning på 2,6%.

Tunge tider

Sommerferien i år er spådd å bli den dyreste på mange år for nordmenn og studentene står uten studielån i juli, i tillegg er det rekordhøy rente på studielånet og alt for få utleieboliger i de største studentbyene i Norge.

– I en tid hvor de økonomiske utfordringene står i kø for studenter flest, kan det se ut som det nå også kommer til uttrykk på bunnlinja i form av en økning i beløp per skyldner i typisk studentalder, sier Julie Berg. Median utestående beløp i aldersgruppen 18-24 er på 11 783 kroner, mens beløpet for gruppen 25-29 er på 21 214 kroner.

Regionale opp- og nedturer

Mens Nordland hadde størst nedgang i antall personer med betalingsanmerkninger de siste 12 månedene, er det Østfold som er fylket med totalt sett flest innbyggere med betalingsanmerkninger. Lavest andel av befolking med betalingsanmerkninger ser vi i Møre og Romsdal med kun 3,8%.

– Historisk sett har gjerne Finnmark ligget øverst på lista når det kommer til andel av befolkningen med utestående betalingsanmerkninger, men de siste tallene viser at Østfold går forbi og inntar førsteplassen når vi ser fylke for fylke, sier Julie Berg. I Østfold har nå 6,4% av befolkningen betalingsanmerkninger, mens for Finnmark er tallet på 5,6 %, fortsetter hun.

Høye beløp i Nord

Totalbeløpet nordmenn har utestående er nå 55,6 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra samme tidspunkt i fjor på 3,69%. Totalbeløpene har holdt seg relativt stabilt i hele 2024, etter en nedgang som startet i fjor høst.

– Det er skyldnere i Finnmark som har de høyeste beløpene per skyldner. Medianbeløpet for personer med betalingsanmerkninger i Finnmark ligger på 48 403 kroner, over 16 000 kroner mer enn landsgjennomsnittet på 32 241, utdyper Berg. Den høyeste økningen finner vi derimot i Nordland, der de har sett en økning på 7,6 % i medianbeløpet per skyldner de siste 12 månedene.

Hold hodet kaldt i sommerferien

Julie Berg anbefaler alle om å holde hodet kaldt også i sommerferien, selv om det kan være fristende å skeie litt ut når sola skinner og man har fri.

– Selv om SSB og andre instanser har meldt om mulig rentenedgang til vinteren, har vi ingen garantier, sier hun. Alle vil gjerne unne seg noe ekstra i ferien, men om man ikke passer på kan man få en ublid overraskelse når man kommer hjem, særlig om man har vært utenlands og ikke holdt seg oppdatert på valutakurser, avslutter Julie Berg.