Jul. 2021 | Reports and whitepapers | Report

Horeca- en toerismesector blijven meeste gevolgen ondervinden van coronapandemie

Experian heeft opnieuw onderzoek gedaan naar de status van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland, op basis van openbare data en zelf ontwikkelde modellen. In een eerder rapport over het eerste kwartaal van dit jaar zag het bedrijf een daling van de kredietscores van mkb-bedrijven. Daarnaast nam het verwachte wanbetalingspercentage toe voor bedrijven van allerlei groottes en in diverse sectoren. Op basis van risico-indicatoren van Experian over het tweede kwartaal lijkt de situatie gestabiliseerd en ging de situatie er voor mkb’ers minder hard op achteruit dan verwacht. Er zijn echter nog steeds enkele herkenbare patronen zichtbaar. Zo lopen met name de kleinste mkb-bedrijven nog steeds een verhoogd risico en ligt het verwachte wanbetalingspercentage het hoogst in de horeca- en toerismesector.

Het risico op faillissement blijft echter aanwezig ondanks dat veel bedrijven hun deuren weer openen, aangezien de overheidssteun afneemt en er veel onzekerheid heerst rond ‘het nieuwe normaal’. Het CBS berekende onlangs al dat ruim 13 duizend bedrijven zijn opgeheven tussen april 2020 en eind maart 2021. Het overgrote deel van die bedrijven ging echter niet failliet, maar ging over tot vrijwillige ontbinding. Het aantal faillissementen ligt in Nederland zelfs op een historisch laag niveau en is een stuk lager dan in andere Europese landen.

De belangrijkste bevindingen van Experian over het tweede kwartaal van 2021 zijn:

  • De horeca- en toerismesector lopen het meeste risico. Dit komt vooral doordat veel bedrijven binnen deze sectoren tot medio Q2 gesloten waren. Ook sectoren die deze bedrijven ondersteunen, zoals de voedsel- en drankindustrie lopen een verhoogd risico. Dit komt doordat zij onderdeel zijn van de supply chain van die sectoren en dus afhankelijk zijn van betalingscapaciteit in de keten.
  • Hoewel het toerisme in heel Europa weer op gang komt met het oog op de zomer, verwacht Experian nog steeds een verhoogd risiconiveau voor de kleinste mkb-bedrijven (minder dan 4 werknemers) in kwetsbare sectoren.
    • In de horecasector lopen bedrijven van alle groottes een verhoogd risico (zie afbeelding B).
  • Ook bedrijven in de kunst-, cultuur- en sportsector zijn nog steeds risicogevoeliger. Hun kredietscore is er in het afgelopen kwartaal op achteruit gegaan en het verwachte wanbetalingspercentage binnen deze sector ligt op ruim 6%.
  • Sectoren die in het tweede kwartaal vroege tekenen van herstel vertoonden, waren onder meer de arbeidsbemiddeling, de groothandel in motorvoertuigen en productiesectoren.
  • Over het geheel genomen laat de data echter zien dat de kredietrisico’s relatief consistent zijn tussen het eerste en tweede kwartaal. De risicobepalende factoren zijn er nog steeds voor kleine bedrijven, ook al valt het aantal faillissementen nog mee.
  • Nu het merendeel van de bedrijven de deuren weer heeft geopend, verwacht Experian nieuwe ontwikkelingen in de tweede helft van 2021.

 

Afbeelding A: Het verwachte wanbetalingspercentage per sector en bedrijfsgrootte voorafgaand aan de coronapandemie. Dit percentage vertegenwoordigt de verwachte kans dat bedrijven over een periode van 18 maanden niet aan hun betalingen kunnen voldoen.

Afbeelding B: Het verwachte wanbetalingspercentage per juni 2021. Opvallend is de correlatie tussen bedrijfsgrootte en het verwachte wanbetalingspercentage. Bedrijven met minder dan vier werknemers lijken meer risico te lopen dat zij in de komende 18 maanden niet aan hun betalingen kunnen voldoen.

 “In tegenstelling tot eerdere voorspellingen zien we dit kwartaal meer stabiliteit voor het mkb. Het aantal faillissementen is lager dan we voor deze tijd van het jaar hadden voorspeld. Het is echter niet zeker dat deze trend zal doorzetten”, stelt Herman Peeters, Principal Global Consultant bij Experian. “Nu de overheidssteun langzaam terugloopt, is het interessant om te zien welke bedrijven in welke sectoren het hoofd boven water kunnen houden. Bedrijven met vier werknemers of minder lopen nog steeds het meeste risico, vooral in de horeca, het toerisme en de kunst- en cultuursector. Het algemene economische beeld blijft echter stabiel voor middelgrote (5-50 werknemers) en grote (50+) bedrijven.”

Het is de komende periode essentieel dat kredietverstrekkers goed zicht houden op hun klantenportefeuille en dat zij de risico’s goed inschatten. Doordat veel bedrijven hun omzetverliezen te hoog hebben ingeschat, moet er namelijk ruim 4 miljard euro aan loonsteun worden terugbetaald. Kredietverstrekkers kunnen meer inzicht krijgen in de financiële situatie door realtime data-inzichten toe te passen en deze te combineren met traditionele, historische data. Zo ontstaat er een nauwkeuriger beeld en kunnen de risico’s tijdig worden ingeschat.

Experian doet ieder kwartaal onderzoek naar de kredietrisico’s en vooruitzichten voor het mkb. Het overzicht voor het derde kwartaal wordt in oktober 2021 verwacht.