Jun. 2022 | Analytics Academy |
Martin Haraldseth, Data Scientist, Experian

Scroll down to read this post in English.

Kredietverstrekkers voeren berekeningen uit om de kredietwaardigheid te beoordelen van consumenten die een lening aanvragen. In verschillende markten streven kredietverstrekkers ernaar om meer databronnen met elkaar te integreren om zo de nauwkeurigheid van de berekeningen te verbeteren.

“Om tot kwaliteitsvolle betaalbaarheidsinschattingen te komen, is de combinatie van data, analytics, software en lokale marktaanwezigheid noodzakelijk.” – Martin Haraldseth, Experian

Experian werkt nauw met kredietverstrekkers samen aan strategieën om betaalbaarheidsberekeningen bij de aanvraag van leningen te optimaliseren. Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over hoe u betaalbaarheidsberekeningen met behulp van data en analytics kunt verbeteren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Lees op onze website hoe wij u kunnen helpen om beter geïnformeerde, eerlijkere en inclusievere beslissingen te nemen.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about optimising affordability calculations

Contact us

Credit lenders run affordability calculations to assess credit worthiness on consumers that apply for loans. Across markets, lenders find themselves in a situation where the aim is to integrate with more data sources to improve accuracy of the calculations.

”You need data, analytics, software, and local market presence to achieve affordability estimations of high quality.” – Martin Haraldseth, Experian

Experian works closely with credit lenders to optimise affordability calculations within loan origination strategies. If you are interested in more information on how to improve affordability calculations with the use of data and analytics in a compliant way, please do not hesitate to reach out to us. Read on our website how we can help you make more informed, fairer and inclusive decisions.