Jun. 2022 | Analytics Academy |
Szabolcs Hideg, Head of Analytics, Experian

Scroll down to read this post in English.

Financiële instellingen verzamelen dagelijks gegevens die kunnen worden gebruikt om het betalingsgedrag van klanten te analyseren. Door naar de juiste datasets en kenmerken te kijken, komen trends en delinquentieprofielen naar voren, wat voor incassodeskundigen erg waardevol is.

“Voorspellingen met een welbepaald inzicht zijn een krachtige troef voor elke data-gedreven organisatie die zijn incassoprocessen verder wil optimaliseren.” – Szabolcs Hideg, Experian

Door de interne gegevens van uw organisatie te combineren met de informatie die Experian kan leveren, kunnen we een robuust raamwerk bouwen waarbij beslissingen gemaakt worden op analytische gegevens. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent om uw incassostrategieën te verbeteren of ondersteuning nodig heeft bij gerelateerde modelontwikkelingen. Lees op onze website hoe u uw prestaties kunt maximaliseren door voor elke klant de meest doeltreffende incassomaatregel te bepalen en hoe u de innings- en terugvorderingsspercentages kunt verbeteren.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about analytics based collection strategies

Contact us

In their day-to-day operations, financial institutions collect data that can be used to analyse customers’ payment behaviours. Looking at the right datasets and characteristics, trends and delinquency profiles emerge that is a very powerful tool at the hands of collections experts.

”Insightful predictions are a powerful toolkit to have for any data-driven organisation that wants to further optimise their collections processes.” –  Szabolcs Hideg, Experian

By combining the data that is internally available in your organisation and the information that Experian can provide, we can build a robust framework to boost analytics based decision making. Contact us if you are interested to bring analytics based collection strategies to the next level or need support with related model developments. Read on our website how you can maximise performance by selecting the most effective collections action for each customer and how you can improve collection and recovery rates.