Jun. 2022 | Analytics Academy |
Christopher Kadow, Data Modeler, Experian

Scroll down to read this post in English.

In deze aflevering bespreken we hoe bedrijven omgaan met de voortdurende uitdagingen op het gebied van regelgeving als het gaat om gegevens. Een groot deel van de oplossing zou wel eens kunnen liggen in de creatie en het gebruik van synthetische gegevens – een methode om kunstmatig geanonimiseerde gegevens te genereren.

Experian’s oplossing bootst gegevens uit het echte leven na, maar bevat geen identificeerbare informatie over individuen of waarnemingen. De gegevens zijn dus kunstmatig, maar worden uit echte gegevens gegenereerd. Als ze goed worden gegenereerd, bootsen ze de echte gegevens zo na dat analyse- en modelleringsoefeningen nog steeds met succes kunnen worden uitgevoerd.

“Data is inzicht. Data maakt het mogelijk om het verleden te analyseren en de toekomst te voorspellen.” – Christopher Kadow, Experian

Bekijk de aflevering en leer hoe u met synthetische data uw datapool kunt vergroten en er tegelijkertijd voor kunt zorgen dat u aan de marktregels blijft voldoen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden met synthetische data, aarzel dan niet om contact op te nemen. Lees op onze website hoe wij u kunnen helpen meer controle te krijgen over uw data.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about the possibilities with synthetic data

Contact us

In this episode, we will talk about how corporations deal with ongoing regulatory challenges when it comes to data. A great part of the solution could very well be the creation and usage of synthetic data – a method for generating artificial anonymised data.

Experian’s solution mimics real life data, but does not contain any identifiable information about individuals or observations. Thereby, the data is artificial but generated from real data. If generated properly, it will mimic the real data in such a way that analytical and modelling exercises can still be conducted successfully.

“Data is insight. Data makes it possible to analyse the past and model the future.” – Christopher Kadow, Experian

Watch the episode and learn how applying synthetic data can increase your data pool and at the same time ensure you remain compliant with market regulations. If you want to know more about the possibilities with synthetic data, please do not hesitate to reach out. Visit our website to learn more about how we can help you take control of your data.