Jun. 2022 | Analytics Academy |
Gerrit Bekker, Senior Data Scientist, Experian

Scroll down to read this post in English.

Web Data Insights maakt gebruik van publiek beschikbare gegevens en geavanceerde Machine Learning-technieken om positieve en negatieve webprofielen op te maken. Deze oplossing kan worden gebruikt om risico’s in te perken door handmatige controles te automatiseren, of om risicoscores te bieden voor prospectie, herkomst, fraude, en klantbeheer. Web Data Insights biedt een grote mate van verklaarbaarheid om compliance en eerlijkheid te garanderen.

“Real-time modellen helpen onze klanten niet alleen om betere kredietbeslissingen te nemen, maar ze bieden ook uitstekende risico-inzichten onder veranderende marktomstandigheden.” – Gerrit Bekker, Experian

Lees meer over Web Data Insights op onze website. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer wilt weten over hoe wij kunnen helpen om betere beslissingen te nemen over kredietacceptaties door nieuwe perspectieven te bieden op kredietrisico’s, en advies over hoe u deze optimaal kunt gebruiken.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about Web Data Insights, our real-time SME risk solution

Contact us

Web Data Insights uses publicly available data and advanced Machine Learning techniques to create positive and negative web profiles. This web-based risk solutions can be used to automate manual checks, or provide risk scores for prospecting, origination, fraud, and customer management. Web Data Insights offer a high level of explainability to ensure compliance and fairness.

“Real-time models do not only help our clients make better credit decisions, but they also provide excellent risk insights under changing market conditions.” – Gerrit Bekker, Experian

Read more about Web Data Insights on our website. Please don’t hesitate to reach out to us if you like to know more about how we can help with better origination decisions by providing new perspectives on credit risk, and advice on how to use these optimally.