Dec. 2022 | News |

Waar 2022 op veel gebieden herstel bracht voor het MKB, zien we een minder optimistisch beeld voor 2023. Naar verwachting zullen bedrijven in 2023 te maken krijgen met nieuwe uitdagingen als gevolg van hoge inflatie, stijgende energiekosten, personeelstekort en alle economische veranderingen. Veel van deze factoren spelen een rol bij de trends die we voor het komende jaar voorspellen.

Hieronder kan u een overzicht vinden van wat we in 2023 kunnen verwachten. We anticiperen een toename van het aantal faillissementen nu subsidies ten einde lopen en dat fraudebescherming steeds belangrijker wordt tijdens de economische onzekerheid. Daarnaast komt er volgens ons meer aandacht voor Open Banking, het verstandig delen van data en Buy Now, Pay Later (BNPL) als betaalmethode.

Trend 1: Stijging faillissementen Nederlandse bedrijven

Na een aantal bewogen jaren verwachten we een alarmerende toename van het aantal faillissementen en vrijwillige bedrijfssluitingen bij het MKB. Dit is een gevolg van subsidies die in 2022 worden beëindigd, de stijgende inflatie, vertragingen in de supply chain, de energiecrisis en personeelsverloop. Hoewel de vooruitzichten niet helemaal somber zijn, dragen economische en sociale factoren grotendeels bij tot een toename van het aantal faillissementen. Deze veranderingen zullen de sectoren met een hoog energieverbruik waarschijnlijk harder treffen.

Net als tijdens de pandemie zullen ook de detailhandel, de horeca en de voedsel- en dranksector zwaar worden getroffen – vooral kleine bedrijven met 4 of minder werknemers.

Lees meer over onze Web Credit Insights. 

Trend 2: Toenemende vraag naar bescherming tegen fraude tijdens de recessie

Met elke recessie neemt de fraude toe, en 2023 zal naar verwachting geen uitzondering zijn. Wanneer er sprake is van een recessie, worden klanten in geldnood wanhopiger en daardoor meer bereid tot fraude. Dit wordt versterkt door de toename van online aankopen en digitale transacties

Naar schatting wordt één op de vier mensen het slachtoffer van fraude. Bovendien wordt verwacht dat winkeliers jaarlijks wereldwijd ongeveer 325 miljard euro zullen verliezen als gevolg van fraude. Zowel consumenten als bedrijven zijn kwetsbaar, waardoor bescherming alleen maar belangrijker wordt.

Lees meer over onze voorspellingen voor komend jaar met betrekking tot fraude.

Trend 3: Toegenomen gebruik van “Buy Now, Pay Later” (BNPL) onder consumenten

BNPL wordt al op grote schaal aangeboden als betaalmethode voor online aankopen en het gebruik ervan zal naar verwachting toenemen in 2023. Het is echter belangrijk om klanten voor te lichten over hoe zij BNPL verstandig kunnen gebruiken, vooral in tijden van recessie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorspelt een toename van 30% van het aantal BNPL-betalingen en roept op tot strengere EU-wetgeving om verantwoord lenen te bevorderen en consumenten tegen schulden te beschermen. Kredietinformatie bureaus, zoals Experian, spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van te hoge schulden bij BNPL-gebruikers.

Voor bedrijven die BNPL aanbieden, is het belangrijk om potentiële betalings- en frauderisico’s te herkennen en hun klanten te beschermen.

Trend 4: Toepassing van Open Banking stijgt in populariteit

De toepassing van Open Banking neemt wereldwijd alsmaar toe. Volgens ons 2022 Business and Consumer Insight Report heeft 94% van de Nederlandse bedrijven al geïnvesteerd of is van plan te investeren in Open Banking. Bovendien ziet meer dan de helft (52%) grote voordelen in hun Open Banking-projecten.

Een van de belangrijkste redenen voor deze toename is dat consumenten steeds meer bereid zijn om hun data te delen – op voorwaarde dat bedrijven de veiligheid van hun data garanderen en de waarde ervan kunnen aantonen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de consumenten erkent dat hun data moet worden gedeeld als ze toegang willen tot een product of dienst. Data kan worden omgezet in bruikbare inzichten waarmee bedrijven hun prestaties kunnen verbeteren en een gepersonaliseerde customer experience kunnen bieden.

Lees meer over de intenties van Nederlandse bedrijven om te investeren in Open Banking.

Trend 5: Delen van data om schulden te voorkomen

Experian pleit voor het zorgvuldig delen van data om consumenten en bedrijven beter te beschermen tegen overkreditering en fraude. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben onlangs een nieuw voorstel gedaan rond het delen van data in de financiële sector. Een evenwichtigere aanpak zal leiden tot meer voordelen voor de samenleving, consumenten en bedrijven.

Met de snelle groei van de Nederlandse techsector en onderwerpen als BNPL en Open Banking in opkomst, kunnen we meer aandacht verwachten voor het vinden van de juiste balans tussen het delen van data en innovatie.

Leer hoe u uw klanten kan helpen de waarde van hun data te begrijpen.

Trend 6: Het toepassen van ‘explainability’ om rechtvaardigheid te stimuleren

Met de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) is er steeds meer behoefte aan grondig onderzoek naar hoe we deze modellen kunnen gebruiken bij het begrijpen en interpreteren van data. Het is belangrijker dan ooit om naar AI-formules te kijken om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van vertekening. Het verbeteren van de datakwaliteit, het diversifiëren van datasets en het gebruik van methoden om data te interpreteren zijn allemaal manieren om tot een betere ‘explainability’ te komen. De verwachting is dat er tot ver in 2023 aandacht zal blijven voor deze punten van datamanagement.

Bezoek onze Analytics Academy voor meer informatie over ‘explainability’ in ML-modellen.