Maj 2022 | Konkursanalyser |

Virksomheder med coronalån samt iværksætterselskaber (IVS) står bag mange af konkurserne i april. Antallet at konkurser er markant højere i april end samme måned sidste år.

Antallet af april-konkurser i dansk erhvervsliv er markant højere end samme måned sidste år.

Ifølge tal fra analyse- og datavirksomheden Experian gik 731 danske virksomheder konkurs i april 2022. I april 2021 gik 593 danske virksomheder konkurs, og der er således sket en stigning på 23,3 procent.

Udviklingen sker samtidig med at fristen for tilbagebetaling af momslån og A-skattelån under corona forfaldt 1. april, og knap 45.000 virksomheder nu skal betale knap 22 mia. tilbage til den danske stat.

– Vi frygtede, at et større antal virksomheder ville bukke under i april, fordi de ikke kunne betale deres coronalån tilbage. Det er glædeligt, at konkurstallet ikke er højere, men det kan hurtigt gå den anden vej. Mange virksomheder kæmper med økonomien lige nu, og vi skal sandsynligvis ind i sensommeren, før corona-konkurserne for alvor bliver synlige i konkursstatistikkerne, siger Bo Rasmussen, direktør hos Experian.

Det er værd at notere, at antallet af konkurser i april 2022 er faldet i forhold til marts 2022, hvor 971 virksomheder drejede nøglen om. Antallet af konkurser generelt ligger dog fortsat på et højere leje end i 2021.

Servicefag står for skud
Det er i hotel- og restaurationsbranchen, der ses flest konkurser relativt til antallet af virksomheder. Det seneste år er 442 virksomheder i branchen gået konkurs.

– Restauranterne blev hårdt ramt af nedlukningerne, og nu rammer en ny udfordring. De stigende priser på alt fra pasta til benzin betyder sandsynligvis, at færre danskere vil bruge deres penge på restaurant- og hotelbesøg. Det er dårligt nyt for hotel- og restaurationsbranchen, der stadig kæmper for at komme tilbage efter corona, siger Bo Rasmussen.

– Det er afgørende, at virksomhedernes kreditpolitik tager hensyn til de aktuelle usikkerheder i samfundsøkonomien. Samtidig skal finansvirksomhederne gøre en indsats for at yde ansvarlig långivning, når virksomhederne kommer til at konvertere hjælpepakkerne til traditionelle banklån i løbet af de næste måneder.

IVS-pukkel
Ligesom i marts skal antallet af konkurser også delvist findes i afskaffelsen af IVS-ordningen tilbage i oktober 2021. I april udgør IVS’er 45 procent af konkurserne. Der er således fortsat en pukkel af overvejende tekniske konkurser, som spiller ind på det samlede antal.

– IVS’erne burde være blevet opløst for flere måneder siden, men vi ser dem stadig i statistikkerne. Det er dog overvejende sandsynligt, at de mange konkursramte IVS’er ikke har særlig stor værdi rent samfundsøkonomisk, siger Bo Rasmussen.

Download the PDF

Når først en virksomhed har trukket stikket, er der sjældent noget at komme efter, hvis de skylder dig penge. Konkurser kan dog forudsiges. Det afsløres blandt andet af adfærdsmæssige forstadier som ledelsesskifte, uro i bestyrelsen og ujævne betalinger. Det gælder blot om at have de rigtige data at analysere på og træffe beslutninger ud fra. Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med at udarbejde en konkursmodel: https://www.experian.dk/erhverv/forbrugerinformation/affordability/experians-konkursmodel