Jan. 2024 | Nyheder |

I disse tider med global forandring og økonomisk usikkerhed er kommerciel modstandsdygtighed og evnen til at opretholde forretningskontinuitet det bedste forsvar.

Mens vi alle prøver at forstå, reagere på og lære fra de ting der sker over hele kloden, så er der heldigvis nogle tidlige advarselssignaler, som kan bruges som en pegepind på den økonomiske tilstand. Dette kan bidrage til at forhindre kriminalitet i form af svindel og reducere økonomisk risiko. Det er vigtigere end det længe har været, at tilpasse sig markedet og uundgåelige udsving.

Experian analyserer kontinuerligt brancher og virksomheder over hele verden. Baseret på den viden har vi fundet frem til 8 tips til at opretholde din forretningskontinuitet ved at have fokus på at anskaffe de rigtige kunder, sikre en god kreditstrategi og beskytte din virksomhed mod svindel.

Tip 1: Det er vigtigere end nogensinde at udvikle og opretholde effektive kreditvurderingsstrategier 

Effektive og konsekvente kreditvurderingsstrategier er altid vigtige at have på plads, men nøglen til at navigere i uforudsigelige farvande er modstandskraft. I disse tider er det vigtigt at sikre sin forretning mod kunder med for stor gæld og balancere nye kundemuligheder med passende udlåns- og kreditstrategier ved kontinuerligt at tilbyde den rigtige kreditgrænse til de rigtige kunder.

Læs mere om, hvordan du kan opretholde konsekvente kreditvurderingsstrategier her.

Tip 2: Hold din kundeportefølje opdateret ved hjælp af opdateret data og overvågning

En opdateret kundedatabase er altid en god investering. Når uventede hændelser udspiller sig bliver det vigtigere at have et godt overblik over dine kundeforhold for at reducere risikoen for tab. Første skridt i processen mod en stærkere kvalitet i sin kundedata vil ofte være en datavask. I en datavask renses dine data op mod Experian data, så du kan få identificeret fejl i data, renset for dubletter mv.

Læs mere om datavask her

Tip 3: Hav en god forståelse for, hvad der er den bedste inddrivelsesstrategi for dine kunder

I den kommende tid er det vigtigt at fokus på fleksibilitet og kontinuerligt have fokus på at finjustere inddrivelssstrategier.

Hver interaktion med en kunde er en mulighed for at styre kundeforholdet. Dette gælder også gældsinddrivelse. At identificere den rette kanal og det rette tidspunkt for hver kunde, med de rette vilkår, er en afgørende balancegang.

Tip 4: Kender du dine kunder og deres relationer?

I usikkerhedstider er det mere afgørende end normalt at kende dine kunder og deres relationer. Hvis din virksomhed ikke har de rette KYC-processer sat op, er I eksempelvis sårbare overfor svindel og kan komme i juridiske problemer. Eksempelvis er begreberne reelle ejere og ejerforhold blevet en afgørende del af onboardingprocessen og dertilhørende KYC-processer, og hvis du driver finansiel virksomhed skal du således foretage PEP- og sanktionslistetjek for at have kendskab til, om en ny kunde udgør en potentiel risiko. Dette krav gør sig gældende for advokathuse, pensionsselskaber, revisionshuse og adskillige andre brancher. Ved du om din branche ligger under hvidvaskloven?

Læs mere om AML og KYC

Tip 5: Beskyt dine kunder med bedre beskyttelse mod svindel 

I disse dage ser vi, at mange forbrugere handler mere online, og at der er udbredt brug af hjemmekontor. Dette gør forbrugere mere sårbare end førhen. Svindlere bliver mere og mere sofistikerede og drager fordel af den situation, vi nu befinder os i. Det er derfor vigtigere end nogensinde at bruge ekstra tid på at beskytte kunder, virksomheder og samfundet mod svindel. Samtidig er det vigtigt at opretholde en god service og give en god kundeoplevelse. Dette kan være en vanskelig balancegang. Læs mere om de nyeste svindeltendenser i vores rapport nedenfor.

Hent vores 2020 Identity & Fraud report her

Tip 6: Er din customer management agil i krisetider?   

I krisetider er det finansielle miljø sårbart og omskifteligt, og det er her afgørende, at din customer management strategi og dine inddrivelsesprocesser er agile og fleksible. Det sikrer, at du er i stand til at engagere dine kunder, minimere risiko for at dine kunder ikke kan betale deres regninger og vedligeholde dine indtægtskilder.

Tip 7: Brug indsigt til at forudsige kreditrisiko

I usikre tider er det vigtigt at have modeller på plads, som kan hjælpe dig med at fortolke kompleks og skiftende information. Ved at se på en kombination af økonomiske prognoser og kreditrisiko, får du mulighed for en mere fremtidsorienteret risikomodellering. Dette niveau af kompleksitet passer bedst på større virksomheder med stor kreditrisiko, men er yderst relevant at have for øje.

Tip 8: Få mest muligt ud af markedsindsigt og økonomisk information

Til trods for perioder med usikkerhed, er det stadig muligt at bane vej for fremtidig vækst. Du kan eksempelvis skabe vækst ved at identificere de mest attraktive kunder i din portefølje ved at lave en komplet kundeanalyse, så din salgsorganisation kan bruge tiden på dine bedste kunder. Eller måske har din bedste kunde en tvilling i Sverige?

Læs mere om, hvordan du kan skabe vækst med data

Vil du vide mere om, hvordan Experian kan hjælpe dig med at håndtere din kreditrisiko?

Kontakt os her og hør mere