Til tross for at ferske tall fra Experian viser en konkursnedgang på hele 40,2 prosent hittil i år, fryktes et konkursras i tiden som kommer. I verste fall kan det bli en økning på hele 50 prosent når alle foretaksformer sees under ett.

I februar gikk totalt 289 bedrifter konkurs. Tilsvarende tall for februar i fjor var på 417. Totalt har det vært 514 konkurser i inneværende år, mens det har vært 3750 konkurser de siste 12 månedene. Hvilket er synonymt med en nedgang på henholdsvis 40,2 og 25,4 prosent.

Kan bli stygt

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier konkurstallene er kunstig lave og at han frykter et konkursras i tiden fremover. Noe som blant annet skyldes færre konkursbegjæringer fra skatteetaten grunnet betalingsutsettelser på skatt og avgifter.

  • Dersom det viser seg at bedrifter er holdt kunstig i live gjennom pandemien, og skatteetaten gjenopptar normal aktivitet som vil føre til at de som i utgangspunktet ikke har livets rett dukker under, kan det bli stygt. Da forventer vi en konkursøkning på 50 prosent sammenlignet med 2020, og 20 prosent høyere enn i 2019, sier han.

Håper rett bedrifter har fått hjelp

Per Ivar Kristiansen håper han tar feil, og at krisepakkene har hjulpet de riktige bedriftene. Dersom næringslivet kommer seg tilbake til normalen i løpet av året, mener han vi vil komme oss på et 2019-nivå. I så fall forventes en konkursoppgang på 2,8 prosent.

  • Et mer moderat scenario, og kanskje mer realistisk, er at vi relativt raskt når 2019-nivåer, og at konkursene øker moderat gjennom 2021. Noe som innebærer en økning på ca. 25 prosent sammenlignet med 2020, sier han.

Konkursnedgang i alle norske bransjer

I segmentet overnatting og servering var det i februar totalt 27 konkurser (aksjeselskap) mot 31 konkurser samme måned i fjor. Hittil i år har det vært en konkursnedgang på 47,6 prosent. Siste 12 måneder har det totalt vært 424 konkurser som betyr en nedgang på 3,2 prosent.

  • Dette er utvilsomt en av de hardest rammede bransjene som følge av pandemien. Selv om det har vært en nedgang på 3,2 prosent, er den betraktelig lavere enn alle bransjene aggregert sett, hvor nedgangen har vært på 18,6 prosent. Det blir spesielt spennende å følge utviklingen i Oslo fremover med tanke på de strenge tiltakene, sier Per Ivar Kristiansen.

I varehandelen var det i februar totalt 47 konkurser (askjeselskap) mot 78 samme periode i fjor. Hittil i år har 89 bedrifter gått konkurs, hvilket er en nedgang på 47 prosent. Når de siste 12 månedene sees under ett har det vært totalt 681 konkurser, og en nedgang på 27,8 prosent.

I bygg- og anleggsbransjen har det også vært en nedgang. Totalt 82 bedrifter måtte sette kroken på døra i februar mot 94 i fjor. Hittil i år har 128 bedrifter gått konkurs, hvilket er en nedgang på 29,3 prosent. De siste 12 månedene har 770 bedrifter gått konkurs som er en nedgang på 23,7 prosent.

Innlandet – eneste fylke med konkursøkning

Alle fylker bortsett fra Innlandet opplevde en nedgang i antall aksjeselskap som gikk konkurs i februar sammenlignet med samme måned i fjor. Unntaket er Innlandet med sine 15 konkurser, som er én mer konkurs enn i februar 2020. Den største nedgang i februar var i Troms og Finnmark og Oslo med totalt 8 og 42 konkurser. Hvilket er synonymt med en nedgang på henholdsvis 41,7 og 39,1 prosent.

  • Viken var det fylket med flest konkurser i februar med totalt 64 som er en nedgang på 17,9 prosent. Hittil i år er det også Viken som har hatt flest konkurser med totalt 112, som er en nedgang på 29,1 prosent. Oslo har kun hatt 65 konkurser hittil i år. Sammenlignet med i fjor er dette en nedgang på 44,4 prosent, avslutter han.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Salgsdirektør i Experian, Per Ivar Kristiansen, mobil +47 930 09 713