Sammenlignet med februar var det i mars en oppgang i antall konkurser på 12,8 prosent. Når året sees under ett så langt har det derimot vært en nedgang på 32 prosent. Det viser ferske tall fra analyseselskapet Experian.

Totalt 326 bedrifter måtte sette kroken på døra i mars, mens tilsvarende tall for februar var på 289. Når mars sammenlignes med mars i fjor viser tallene en nedgang i antall konkurser på 12,8 prosent. De siste 12 månedene har vi vært vitne til totalt 3697 konkurser som er en nedgang på 24,4 prosent.

Nedgang i overnattings- og serveringsbransjen

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier det har vært et år preget av mye usikkerhet og at den store spådde konkursbølgen har latt vente på seg.

  • Selv i overnattings- og serveringsbransjen ser vi en nedgang i antall konkurser når mars i år sammenlignes med samme måned i fjor. Her har nedgangen vært på hele 45,8 prosent. Ser vi året under ett så langt i år er nedgangen på 47,7 prosent. Her forventer vi en kraftig økning i antall konkurser i tiden som kommer, men vi får håpe jeg tar feil, sier han.

Tror det kan bli stygt

På spørsmål om hvorfor det forventes en oppgang til tross for at de ferske tallene viser noe annet, sier Per Ivar Kristiansen at det lave antallet konkurser høyst sannsynlig skyldes færre konkursbegjæringer fra skatteetaten grunnet betalingsutsettelser på skatt og avgifter.

  • Dersom det viser seg at bedrifter er holdt kunstig i live gjennom pandemien, og skatteetaten gjenopptar normal aktivitet som vil føre til at de som i utgangspunktet ikke har livets rett dukker under, kan det bli stygt. Da forventer vi i verste fall en konkursøkning på 50 prosent sammenlignet med 2020, og 20 prosent høyere enn i 2019, sier han.

Varehandelen klarer seg bra

I varehandelen var det 48 konkurser i mars mot 76 samme måned i fjor. Hittil i år har det vært totalt 134 konkurser i dette segmentet, hvilket er synonymt med en nedgang på 45,1 prosent. De siste 12 månedene har det vært 650 konkurser som er en nedgang på 29,5 prosent.

Flere konkurser i bygg- og anleggsbransjen

I bygg- og anleggsbransjen har det derimot vært en økning i antall konkurser på 14,67 prosent når mars sammenlignes med mars. Men når året sees under ett har det vært en nedgang på 16,4 prosent, mens nedgangen har vært på 20,8 prosent når det sees på de siste 12 månedene.

Flest konkurser i Viken

Viken var det fylket med størst nominell økning sammenlignet med februar med 12 flere konkurser etterfulgt av Trøndelag med syv. Når mars i år sammenlignes med fjorårets er det store variasjoner. Innlandet hadde en økning på hele 38,5 prosent mens Oslo hadde nedgang på 36,9 prosent. Viken ligger nokså flat med en liten reduksjon. Alle fylker under ett har en liten nedgang i antall konkurser så langt i år.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Salgsdirektør i Experian, Per Ivar Kristiansen, mobil +47 930 09 713