En analyse gjennomført av Experian og Enento Group viser en fallende nordisk konkurstrend. Eneste unntak er Danmark, hvor antall konkurser har økt med 142 prosent sammenlignet fjoråret.

Enento Group og Experian har analysert og oppsummert konkursene fra første kvartal for Norge, Danmark, Sverige og Finland og sammenlignet med 2019. Resultatene er tilnærmet like for alle land. Konkursene fortsetter å synke. Totalt sett har det vært en nedgang i antall konkurser i Norge på 32 prosent i første kvartal. Når det ses på de siste 12 månedene har det totalt vært 3692 konkurser i Norge, hvilket er en nedgang på 24,4 prosent.

 

På samme nivå som før pandemien

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, sier vi det har vært færre konkurser totalt sett under pandemien enn før pandemien. Han påpeker likevel at det er stor usikkerhet for fremtiden selv om tallene er positive.

  • Det eneste nordiske unntaket er hos våre danske venner. Der har det vært en vekst i antall konkurser på 142 prosent. Men dette skyldes først og fremst forsinkelser i konkursbehandlingene. Det er konkursene fra selskaper med svært begrenset eller ingen aktivitet vi nå ser ettervirkningene av. Den ventede nordiske konkursbølgen traff aldri land, sier han.

Vekst i den nordiske økonomien

Ifølge Jukka Ruuska, administrerende direktør i Enento Group, den nordiske eieren av Asiakastieto i Finland og UC i Sverige, sier den nordiske økonomien fortsetter å vokse. Noe han begrunner med at krisepakkene har bidratt til å stabilisere de økonomiske og finansielle systemene. En annen årsak er at næringene som opplevde en økning i antall konkurser i fjor utgjør en liten del av den samlede økonomien.

  • I Sverige slår aksje- og boligmarkedet nye rekorder. Også i arbeidsledigheten hvor det var en dramatisk økning for et år siden ser vi nå en nedgang. I Finland falt veksten kraftig i andre kvartal som et resultat av pandemien. Nå har økonomien kommet seg og det var en vekst i fjorårets siste kvartal, sier han.

Lys i enden av tunellen

Nedstengningen som følge av pandemien har hatt en betydelig innvirkning på både økonomi og arbeidsledighet i Danmark og Norge. I Danmark ble økonomien redusert med 3,3 prosent i løpet av 2020, mens tilsvarende tall for Norge var på 0,8 prosent. Arbeidsledigheten i begge land økte med nesten 1 prosent, og nådde henholdsvis 4,4 prosent i Danmark og 5 prosent i Norge. Samtidig opplevde begge landene et lavere fall i bruttnasjonalproduksjonen enn land som for eksempel Storbritannia, Italia, Spania og Tyskland.

  • Sett fra et mikroperspektiv har det ikke vært en økning i antall konkurser i hverken Danmark eller Norge. Det er åpenbart at mange bedrifter har gjort det bra gjennom pandemien, mens andre har overlevd på støtteordninger og generøse kreditorer og leverandører. Vi ser nå lys i enden av tunnelen og vi håper det forventede konkursraset uteblir, sier Per Ivar Kristiansen.

Byggebransjen klarer seg bedre enn fryktet

Byggebransjen, som tradisjonelt sett har vært konkursutsatt, har gjort det bra under pandemien i både Norge og Finland i. I Finland har antall konkurser gått ned med 5 prosent, og med hele 15 prosent i Norge i løpet av første kvartal. I Sverige og Danmark har det derimot vært en konkursoppgang på henholdsvis 3 og 76 prosent.

  • For øyeblikket er det bransjer som tradisjonelt er eksponert for konkurser, som byggebransjen, som gjør det bra i Norge og Finland. Dette skyldes blant annet mindre bedrifter som har rettet seg mot den økende etterspørselen etter renoveringstjenester som en konsekvens av at folk er mer hjemme, sier Per Ivar Kristiansen.
  • Det store antallet konkurser i Danmark skyldes at halvparten av kom fra gründerselskap uten ansatte og med begrensede inntekter. Innen oktober 2021 må disse selskapene enten ta grep, endre juridisk selskapsform eller legge ned. En av årsakene til konkursene er sannsynligvis forårsaket av at mange måtte levere inn årsrapporten i september 2020, sier han videre.

Ok for Transport-, serverings- og reiselivsbransjen

Overraskende klarer også serverings- og reiselivsbransjen seg bedre enn forventet. I Sverige økte antall konkurser med 56 prosent i 2021 sammenlignet med 2019. Tilsvarende tall for transportbransjen er på 19 prosent. I Norge har derimot konkursene for serverings- og reiselivsbransjen blitt redusert med hele 49 prosent i årets første kvartal. I detaljhandelen har det vært en nedgang i antall konkurser på 50 prosent.

  • Flere bedrifter innen detaljhandelen har faktisk gjort det bedre enn før som følge av endringer i folks forbruksvaner. Det brukes mindre penger på ferie, reiser og restauranter, men desto mer på for eksempel sportsutstyr, sier Per Ivar Kristiansen.

I Danmark er serverings- og reiselivsbransjen mest påvirket. Misligholdte lån for dette segmentet økte med 61 prosent i løpet av et år. Tilsvarende tall for detaljhandelen er på 13 prosent.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, telefon 930 09 713