May 2021 | Nyheter | Intervju

Av: Per Ivar Kristiansen, Salgs Direktør og Site Leader – Experian Norge

Er det en ting som er sikkert er det at pandemien vil endre måten vi jobber på for alltid. Det vil være langt større fleksibilitet i form av både hvor og når man jobber. I Experian har vi brukt tiden på å tenke helt nytt på hvordan vi skal jobbe i tiden som kommer. Noe som blant annet skyldes de mange tilbakemeldingene fra ansatte. De aller aller fleste ønsker å opprettholde fleksibiliteten samtidig som det påpekes viktigheten av å opprettholde den samarbeidende og innovative kulturen vi hadde før pandemibølgen slo over oss.

 

Fakta er at pandemien har akselerert innovasjonstakten, og samtidig har fått oss til å se at hvor, når og hvordan jobben gjøres er uavhengig av tid og sted. Det være seg om det gjelder det kreative teamet, produktutviklerne eller analytikerne … Et fleksibelt arbeidsliv er med andre ord ingen hindring for kreativitet og innovasjon.

Når kontorene åpner igjen vil vi gi de ansatte muligheten til å jobbe på en måte som fungerer for alle. Det vil garantert være en kombinasjon av kontor og hjemmekontor. I noen tilfeller må vi be noen om å være på kontoret, men målet er å finne den rette balansen mellom hva som fungerer for den enkelte og hva som fungerer for selskapet.

Det handler om å gi de ansatte fleksibilitet i arbeidshverdagen. Smarte hoder, data og sofistikert teknologi gjør at vi kan jobbe på helt nye måter. Ikke minst er det viktig med en arbeidskultur som gjør oss til et attraktivt sted å jobbe. Det er kulturen som knytter oss sammen på tvers av landegrenser i hele verden, og menneskene er den viktigste ressursen for at vi skal lykkes.

Kontoret vil få en ny rolle. Det vil i større grad være en arena der ansatte kan møtes fysisk ved behov. For eksempel sørge for at de ulike teamene har samlinger – men mer ad hoc enn tidligere. Vi kommer til å vektlegge denne type møter for å sikre at den viktige kulturen bevares.

Samtidig er det viktig å huske på at folk opplever pandemien ulikt. Mange har hatt stor glede av å kunne jobbe hjemme. Man får mer tid med familien og kan jobbe i en mer passende rytme. Det blir rett og slett enklere å få hverdagene til å gå opp. Ikke minst verdsetter mange å slippe all reisetiden til og fra kontoret. Men for mange har situasjonen vært en mental påkjenning. Mange bor alene eller har en krevende familiesituasjon. Kontoret er derfor en velsignelse – kanskje til og med en nødvendighet.

Pandemien har også tvunget oss til å ta i bruk teknologi som aldri før. Noe som har ført de ansatte mer sammen. Videosamtaler er nå en naturlig del av hverdagen. Plutselig har vi et ansikt på kolleger i hele verden.

Men det finnes ikke én løsning som passer alle. Er det noe vi har lært det siste året, så er det at vi alle er individer med ulike liv og behov. Det er vårt ansvar som arbeidsgiver å ta erfaringene fra det siste året på alvor for å tilpasse selskapet fremtidens arbeidstakere.

De ansatte må ha arbeidsforhold som passer livssituasjonen. På den måten gjør de en best mulig jobb i form av å levere resultater. Det er med andre ord en vinn-vinn-situasjon. Altså til det beste for både selskapet og menneskene som jobber der. Vi må omfavne øyeblikket, og bruke det for hva det er verdt for å bygge en arbeidsplass som er tilpasset de ansatte – og ikke minst fremtiden.