I mai gikk totalt 279 bedrifter konkurs mot 321 i samme måned i fjor, hvilket er en nedgang på 13 prosent. Hittil i år har det vært en nedgang i antall konkurser på 20,8 prosent.

Nå er forhåpentligvis pandemien snart over som betyr at næringslivet nærmer seg normalen. Samtidig er det fortsatt for tidlig å avlyse det varslede konkursraset. Dersom det viser seg at bedrifter er holdt kunstig i live gjennom pandemien, og skatteetaten gjenopptar normal aktivitet kan det fortsatt bli stygt. Men så langt ser det ut som at svært mange har klart seg gjennom pandemien og kommer seg styrket ut på den andre siden, sier hun.

Generell nedgang

Totalt har det vært 1439 konkurser i 2021 når alle foretaksformer sees under ett. Noe som er synonymt med en nedgang på 20,8 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har det totalt vært 1439 konkurser som er en nedgang på 19,8 prosent. Når det sees på aksjeselskap isolert var det 213 konkurser i mai, mot 291 tilsvarende måned i fjor. For aksjeselskap har det vært en konkursnedgang på 25,5 prosent så langt i år, mens det har vært en nedgang på 18,9 prosent de siste 12 månedene.

Kraftig konkursnedgang for overnattings- og serveringsbransjen

Overnattings- og serveringsbransjen, som er en av de mest utsatte bransjene, har så langt klart seg bra i pandemien. Mens det var 54 konkurser i mai 2020 er tilsvarende tall for årets siste vårmåned på 22. Hittil i år har det i denne bransjen vært 112 konkurser som er nedgang på hele 50 prosent. Når de siste 12 månedene sees under ett har det vært 351 konkurser som tilsvarer en nedgang på 27,2 prosent.

  • Dette er utvilsomt en av bransjene vi i Experian har vært mest bekymret for. I mai i fjor så vi en økning i antall konkurser på 23,6 prosent. Det er gledelig å se vi nå ser en kraftig nedgang fremfor en oppgang i antall konkurser, sier Julie Berg.

Gode tall for varehandelen

Det er ikke bare overnattings- og serveringsbransjen om klarer seg bra. I varehandelen har det hittil i år vært 217 konkurser, som er en nedgang på 43,5 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har det også vært en nedgang på 27,2 prosent med 593 konkurser.

  • Varehandelen er nok den bransjen som har kommet best ut av pandemien, da netthandelen har økt, og mange i perioden har brukt ekstra penger på alt fra oppussing til tur- og sportsutstyr. Det blir interessant å se hvordan pandemien endrer kjøpsadferden på sikt, sier Julie Berg.

Liten konkursoppgang for bygg- og anleggsbransjen

Julie Berg sier at selv om det for næringslivet generelt er en nedgang i antall konkurser, er det en liten oppgang for bygg- og anleggsbransjen på fire prosent hittil i år.  I mai var det 66 konkurser mot 51 konkurser i fjorårets samme måned.

  • Samtidig er det viktig å påpeke at det i de siste 12 månedene har vært en nedgang i antall konkurser for bygg- og anleggsbransjen på 7,5 prosent med totalt 837 konkurser.

Nedgang for alle fylker

Alle landets fylker har en nedgang i antall konkurser. Når mai sammenlignes med mai i fjor, er det kun i Møre og Romsdal det er en oppgang.

  • I mai var det Viken som hadde flest konkurser med 53 etterfulgt av Oslo og Vestland med respektive 34 og 23 konkurser. Viken er det fylket med minst nedgang i antall konkurser med 12 prosent, mens Nordland og Troms og Finnmark har hatt en nedgang i antall konkurser på 44,8 og 44,1 prosent, sier Julie Berg.

Julie Berg avslutter med å si at det er viktigere enn noen gang for bedrifter å ta bruk varslingssystemer for å identifisere kunder som er i en krevende økonomisk situasjon, da det kan få fatale konsekvenser for likviditet og lønnsomhet.

  • Bedrifter bør ta i bruk verktøy som gjør det mulig å kombinere egne data med eksterne data for å få en bedre oversikt over kundene for å ta bedre beslutninger, og på et tidlig tidspunkt inngå dialog før det er for sent. Forhåpentligvis har den krevende perioden vi har vært igjennom bidratt til å få flere bedrifter til å forstå viktigheten av denne type verktøy, sier hun.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Analytiker i Experian, Julie Berg,  mobil +47 922 54 395