Jun 2021 | Nyheter | Open Banking

I april 2021 annonserte Experian at vi går sammen med det norske Fintech selskapet Neonomics for å kunne levere en end-to-end open banking løsning til våre kunder. Du kan lese hele pressemeldingen her.

Neonomics vil med samtykke fra forbrukerne samle inn transaksjonshistorikk fra deres bankkonti og deretter dele informasjonen med Experian som vil bruke informasjonen til å skape mer oppdaterte kredittopplysninger. Experian har som strategi å øke åpenheten mellom lånetilbydere og låntakere, og dette samarbeidet er en del av denne strategien. I tillegg har Experian utviklet en maskinlæringsplattform kalt Trusso hvor ulike institusjoner kan kategorisere transaksjonsdata. Det er denne plattformen Neonomics skal være en del av.

Transaksjonsdata kan være nøkkelen til en 20% økning i automatisering av kredittbeslutninger. En av nøkkeltrendene vi ser er at långivere ønsker større mengde automatisering i sine kredittbeslutninger, samtidig som de ønsker å forbedre nøyaktigheten til kredittmodellene sine. Flere selskaper har allerede besluttet å øke mengden automatisering med så mye som 20% i tiden fremover. Vi i Experian tror vi at transaksjonsdata kan spille en avgjørende rolle for suksessen til dette.

Transaksjonsdata gir deg en unik innsikt i kundenes nåværende økonomi. Denne kunnskapen kan oversettes til modeller som kan fortelle deg hvilke tilfeller bør behandles manuelt og hvilke tilfeller som med stor sikkerhet kan godkjennes eller gå direkte til avslag.

Experians tilnærming til Open Banking Analytics består av tre hovedelementer:

  • Verktøy: Vår kategoriseringsmaskin Trusso bidrar til å sikre stor nøyaktighet i kategoriseringen av transaksjonsdata.
  • Analytics: Vi er analytiske eksperter, og har hjulpet banker i Norden med å implementere transaksjonsdata i eksisterende kredittmodeller.
  • Fleksibilitet: Vi tilbyr løsninger som oppfyller kundenes behov – enten det er kategorisert transaksjonsdata som en ny datakilde, avansert analyse eller begge deler.

Ønsker du å komme i gang med Open Banking?

Ta kontakt med oss her!

Hvordan implementere transaksjonsdata i modellene dine?

Det tar bare tre måneder å implementere transaksjonsdata som en ekstra datakilde i modellene dine.

  • Vi mottar kundedataene dine via API eller som batchlevering via en FTP-server og kjører dem gjennom vår kategoriseringsmodell, Trusso.
  • Vi trener kategoriseringsmodellen vår i forhold til dine kundedata og analyserer ytelse, slik at du er sikker på å motta kategoriserte data med høy nøyaktighet. Trusso er basert på maskinlæring og blir regelmessig omskolert på det eksisterende datagrunnlaget, så du er sikker på å motta data av høy kvalitet.
  • Vi er ansvarlige for kategoriseringsmodellen, tilbyr AISP-tjenester gjennom vår partner Neonomics, og sørger for at de relevante dataene er tilgjengelige via et API, slik at det er enkelt å motta kategoriserte transaksjonsdata.
  • Det er avgjørende å vedlikeholde modellene dine, da omverdenen stadig utvikler seg og ingen statisk modell kan følge med på utviklingen.

Transaksjonsdata er en relativt ny datakilde med stort potensial som langt fra blir utnyttet fullt ut – spesielt ikke i Norden. Med Experian kan du være førende når det gjelder å utnytte transaksjonsdata i kredittmodellene dine med Open Banking Analytics.