Mar 2021 | Nyheter | Intervju

Vi tok en prat med Kjell Tofte, Senior produkt manager for Experian Norge, for å få et innblikk i et av våre nyeste dataprosjekter; Anonymiserte data. 

I intervjuet forteller han hvordan har han jobbet med våre kunder og partnere for å skape en ny måte å jobbe med data som gir verdi og innovasjon i kredittverdenen. 

Hvorfor har dette prosjektet hatt så stor betydning for deg og hvor kom ideen fra? 

Beskyttelse av sensitive data har vært i fokus i lang tid, men sensitive data har store samfunnsmessige fordeler, og ikke bare i en kredittkontekst 

Jeg har alltid hatt en brennende interesse for data og har erfaring fra å jobbe med anonymisering av data og sett hvilken verdi dette har gitt andre bedrifter jeg har jobbet med. Experian leverer en rekke viktige og nødvendige datakilder som er essensielt i enhver kredittbeslutning. I arbeidet vårt med innovasjon og for å hele tiden holde oss oppdatert på behovet I markedet, følte jeg for et behov for å videreutvikle hvordan vi jobber med data.    

Bør ikke samfunnet ha nytte av teknologi og løsninger som kan gi verdi på en trygg måte? 

 Vi har derfor startet et stort prosjekt som kan bruke anonymiserte data innen flere strategiske beslutninger. Dette kan være et utgangspunkt for å kunne tilby mer data som er sikret via anonymisering. 

Hvorfor er anonymiserte byrådata så interessant for våre kunder? 

Ved å anonymisere byrådata åpner vi nye dører for hvordan og hvor i kredittvurderingsprosessen, våre kunder kan utnytte byrådata. 

Hva kan anonymiserte data brukes til? 

Anonymiserte byrådata kan bl.a. brukes til å måle sin egen kundeportefølje opp mot byrådata uten at det går på bekostning av regulatoriske krav. Du kan dermed sammenligne kundenes risikoprofil med innsikt fra ekte byrådata i samlet form.

Experians anonyme byrådata gir det deg muligheten til å ta beslutninger raskere og sikrere på bakgrunn av byrådata,  uten at det går på bekostning av regulatoriske krav. 

Du kan for eksempel se på klynger av forbrukere i bestemte geografiske områder, hvordan de fordeles i henhold til gjennomsnittsinntekt, alder, formue, skatt og gjennomsnittlig antall betalingsanmerkninger. 

Hvordan sikrer Experian at dataen er anonymisert og følger regelverket?  

Vi jobber med anonymisering ved å ta i bruk to globalt anerkjente metoder som sikrer fullstendig anonymisering: syntetiske data og aggregerte data. Kort sagt består syntetiske data av å legge til “støy” i byrådata, slik at dataene gir samme innsikt, men med forskjellige verdier for den enkelte forbruker. Når vi snakker om aggregerte data, betyr det at vi grupperer de registrerte (forbrukerne) i såkalte klynger, og ser på gjennomsnitts dataen for klyngen. For eksempel gjennomsnittsinntekt, inntekt og betalingsanmerkninger med mer. 

Hvordan endrer dette kredittverdenen og hvilke muligheter skapes ved å ta i bruk denne type data?  

Flere bransjer blir stadig utfordret av nye regulatoriske endringer og det er avgjørende å kunne ta beslutninger som baserer seg på flere typer oppdaterte datakilder.  Endringer i markedet og økt konkurranse medfører større krav til aktører når det kommer til:  

  • Automatisering av prosesser og reduksjon av kostander  
  • Nøyaktig informasjon og tidlig identifisering av kunder og skyldnere  
  • Effektive handlingsforløp  og kundeadministrasjon 

Med Experians anonyme byrådata gir det deg muligheten til å ta beslutninger raskere og sikrere på bakgrunn av byrådata,  uten at det går på bekostning av regulatoriske krav. 

Hva har tilbakemeldinger fra kunder vært så langt?  

For meg har det vært veldig viktig å ha løpende dialoger med kunder gjennom hele prosjektet, for å søre for at vi møter deres behov. Tilbakemeldinger vi har fått har vist at banker, finansieringsselskaper og inkassoaktører er interessert i å benytte seg av så mye data som mulig. Spesielt inkassoselskaper ser en verdi av bruken av anonymiserte data, da de kan benytte seg av data som normalt krever gjenpartsbrevDet er også muligheter for å bruke aggregerte byrådata for å identifisere passende handlinger i de tidlige stadiene av inkassoprosessen.  

Kunder har også gitt tilbakemelding på at bruken av  syntetisk genererte byrådata kan hjelpe med å identifisere de underliggende trendene i markedet. Banker ser det som en verdi da det kan gjøre det mulig å forutsi og forstå kundeatferd utenfor vår kundebase, og mener at dette er nøkkelen til å identifisere trender og forstå den økonomiske situasjonen til en kunde, samtidig som det blir enklere for risikoanalytikerne og rådgiverne våre. 

Hvordan kan jeg komme i gang med bruken av anonymiserte data? 

For at du skal få muligheten til å se verdien av anonymiserte data, har vi implementert et Proof Of Concept prosjekt.