Jan 2024 | Nyheter |

Nye tall fra desember 2023 viser at nordmenn ved utgangen av desember hadde utestående gjeldt på 54,2 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra samme tidspunkt i fjor på 7,7%, da beløpet var på 58,8 milliarder.

Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian, sier det er stor variasjon i størrelsen på utestående beløp i de ulike fylkene siste 12 måneder, selv om det er nedgang jevnt over.

– Det er skyldnere i Troms og Finnmark som har de høyeste medianbeløpene per skyldner, med 40 401 kroner per person, sier hun. Ser man på innbyggerne i Oslo, så har de til sammenligning bare 25 279 kroner utestående per skyldner.

Fornuftige før-pensjonister

Det er også stor nedgang i antallet skyldnere i aldersgruppen 55-59, sammenlignet med samme tid for et år siden. I desember 2022 hadde denne gruppen utestående betalingsanmerkninger på 8,8 milliarder kroner, denne summen er nå nede i 7,1 milliarder, noe som er en nedgang på hele 19,1%.

– Det at denne aldersgruppen har en så markant nedgang, kan kanskje tyde på at det er mange som rigger seg til en pensjonisttilværelse og derfor er mer forsiktige, sier Veronica Flyckt. Vi ser en nedgang i alle aldersgrupper med unntak av de yngste og de eldste, men ikke i nærheten av så stor nedgang som her, fortsetter hun.

Lavt antall, men høye beløp for de over 60

Selv om andelen personer i aldersgruppen 60+ som har utestående betalingsanmerkninger er veldig lav, på kun 2,6%, er det for disse skyldnerne at totalbeløpene har økt aller mest i løpet av det siste året. Totalt sett har nordmenn over 60 år nå 13,2 milliarder kroner i utestående betalingsanmerkninger, noe som er en økning på 2,8% sett mot samme tidspunkt i 2022.

– Tallene viser en økning i medianbeløp for både den yngste og den eldste aldersgruppen om man ser desember i år mot desember i 2022. For skyldnere i aldersgruppen 18-24 år er økningen på 8,1%, noe som bare hårfint overskrides av 60+ som har en økning på 8,4%, sier Veronica Flyckt.

Nye muligheter for pensjonistene

Ny tider for pensjonistene meldes i flere medier. Der man før spinket og sparte i alderdommen, er det nå flere som nyter livet også etter å ha gått av med pensjon.

– Om man sitter på eiendom og andre verdier så er det flere som tar opp seniorlån, eller benytter seg av andre lignende tilbud for å ha råd til å reise eller skjemme bort barn og barnebarn, sier Veronica Flyckt. Dette unnes dem selvsagt, men på bakgrunn av økningen i inkassosaker for nordmenn over 60 år, minner vi om at långivere også her har et stort ansvar, og må gjøre en grundig jobb før lån innvilges. På den måten sikrer vi at ingen låner over evne og kan nyte livets solnedgang uten å havne i økonomiske vansker, avslutter hun.