Dec 2023 | Nyheter |

Nye tall viser en konkursøkning på 22,7 prosent de siste 12 månedene. Sammenlignes årets november med fjorårets, er økningen i antallet konkurser 7,8 prosent.

I løpet av de siste 12 månedene har totalt 3620 aksjeselskap gått konkurs, hvilket er en oppgang på 22,7 prosent. Trøndelag er fylket med den største økningen med 37,6 prosent, etterfulgt av Oslo hvor veksten er på 34 prosent. Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian, sier det har vært en vekst i antall konkurser i alle landets fylker, utenom i Vestland som faktisk har en liten nedgang.

– Lavest vekst i antall konkurser har det vært i Vestfold og Telemark, hvor økningen er på 7,7 prosent de siste 12 månedene, sier hun.

93,3 prosent økning i Trøndelag

Om november sammenlignes med november i fjor, så er det Trøndelag som har hatt klart størst økning i konkurser, med en vekst på hele 93,3 prosent. Møre og Romsdal ligger som en god nummer to, med en økning på 88,9 prosent sett mot november 2022. Trøndelag ligger også i front når man ser på relative størrelser, med 0,97 konkurser pr. 1000 aktive aksjeselskap. Gjennomsnittet for hele landet forrige måned var 0.76.

Fortsatt tungt for bygg- og anleggsbransjen

I bygg- og anleggsbransjen gikk totalt 983 aksjeselskap konkurs over de siste 12 månedene, noe som utgjør omtrent 27 prosent av alle konkurser i det ganske land. Denne bransjen har ligget høyt over lengre tid, og har derfor ikke den høyeste økningen i konkurser innenfor det siste året. Varehandelen, overnattings- og serveringsbransjen øker mest, viser tallene fra november.

– I bygg- og anleggsbransjen ser vi en økning på 15,4 prosent de siste 12 månedene, sier Veronica Flyckt. Den bransjen som har høyest økning i antall konkurser det siste året er overnattings- og serveringsbransjen, med en økning på hele 38,5 prosent fra november 2022 til november 2023, fortsetter hun.

Vanskelig også for kulturelle virksomheter

Tallene viser også en konkursøkning på hele 75,9 prosent innen feltet kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter de siste 12 månedene.

– Det kan se ut som at disse virksomhetene sliter fordi folk strammer inn på denne typen utgifter når budsjettet blir stramt. Det er naturlig at man velger å betale boliglån og strømregning før man bruker penger på underholdning, men jeg håper jo at folk unner seg litt kos, selv i vanskelige tider, sier Flyct.

Unngå konkurs med grundig forarbeid

På spørsmål om det er noe man kan gjøre for å redusere risikoen for å gå konkurs, svarer Veronica Flyct at den økonomiske utviklingen fremdeles er uoversiktlig og at det derfor er krevende for folk flest.

– Det er viktigere enn noen gang å bruke innsikt i form av data for å ta kvalifiserte beslutninger om for eksempel avtaler, kreditter og eventuelle lån. Mye kan unngås ved å gjøre et grundig forarbeid for å unngå eventuelle overraskelser, avslutter hun.