Mar 2024 | Nyheter |

Ferske tall viser at 329 aksjeselskap gikk konkurs i løpet av årets første måned. En svak nedgang sammenlignet med januar 2023, da 352 konkurser ble innmeldt. Ser man på konkurstallene fra de siste 12 månedene er det derimot en økning på 16,4%.

Totalt har 3639 AS blitt slått konkurs i løpet av de siste 12 månedene. Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian, sier det har vært en vekst i antall konkurser i alle landets fylker, utenom to.

– Rogaland og Vestland er de eneste fylkene med nedgang i konkurser om vi ser på tallene fra de siste 12 måneder. De har en liten nedgang på henholdsvis 9,7 og 5,7%. Størst konkursøkning ser vi i Nordland med hele 50,9%, etterfulgt av Oslo med 23,3%, sier Veronica Flyckt.

Oppgang i nord, nedgang i vest

I Nordland har det vært en konkursøkning på 50%, mens Rogaland har sett en nedgang på 54,8% om januar 2023 måles mot januar 2024.

– Siden det har vært en oppdatering i fylke- og kommunesammensetningen er det litt utfordrende å få en nøyaktig sammenligning for januar mot januar for noen av fylkene,

men for landet under ett ser vi en nedgang på 6,5%, sier Veronica Flyckt.

Informasjon- og kommunikasjonsbransjen sliter

– I de bransjene som tradisjonelt ligger høyest når det kommer til antall konkurser, ser vi en liten nedgang når januar sammenlignes med januar. I bygg- og anleggsbransjen var det en nedgang på 17,5%, mens overnattings- og serveringsbransjen hadde en nedgang på 45,9% i januar, sier Flyckt. Derimot har det vært en kraftig økning i antallet konkurser i kommunikasjonsbransjen, med 17 konkurser forrige måned, mot 9 samme måned i fjor. Selv i en relativt sett liten bransje er dette mye, med en økning på hele 88,9 prosent, påpeker hun.

Flest konkurser i bygg- og anleggsbransjen

Det er i bygg- og anleggsbransjen vi ser størst antall konkurser, med 976 AS i løpet av de siste 12 månedene. Dette er en økning på 14,7 mot foregående periode.

– Konkurser i denne bransjen står for 27% av alle konkurser i landet det siste året, sier Veronica Flyckt. Dette er en bransje som har slitt lenge, men ser vi januar mot januar, er det faktisk en nedgang på 17,5%. Om dette betyr at trenden snur, er imidlertid litt tidlig å si, fortsetter hun.

Bransjeuavhengig konkursvekst

Landsgjennomsnittet for alle bransjer viser en konkursøkning på 16,4% de siste 12 månedene. Konkursutsatte bransjer som serverings- og overnattingsbransjen ligger litt under gjennomsnittet med en økning på 13,1%, mens varehandelen ligger noe over med 19,2%.

– Tallene fra fjoråret viser også en konkursvekst innen kulturell virksomhet og underholdningsbransjen de siste 12 månedene. Denne er på 76,7%, noe som er litt under forrige rapportering på 86 prosent, legger Flyckt til.

Bedre kostnadsstyring med ny teknologi

Veronica Flyckt sier det kan være krevende for virksomheter å holde styr på kostnader i uoversiktlige økonomiske tider.

– Å ta i bruk ny teknologi som KI og ML til å tyde dine datasett og gi oppdaterte og relevante tilbakemeldinger om eventuelle lån, kreditter eller andre avtaler før de inngås, gir et tryggere beslutningsgrunnlag og en mulighet til å trø på bremsen før det går for langt, avslutter Veronica Flyckt.

Bottom of Form