Dec 2023 | Nyheter |

Ferske tall fra data- og analyseselskapet Experian ved utgangen av november viser at 5 prosent av landets befolkning over 18 år har betalingsanmerkninger. Totalt har 235.275 nordmenn utestående betalingsanmerkninger, noe som er 2 prosent færre enn ved samme tidspunkt i fjor.

I alle landets fylker har det vært en nedgang i antall personer med betalingsanmerkninger i løpet av de siste 12 månedene, med unntak av Viken. Størst nedgang ser man i Troms og Finnmark, som ved utgangen av oktober måned i år hadde 7,7 prosent færre skyldnere enn på samme tidspunkt i fjor, etterfulgt av Nordland som hadde en nedgang på 5,2 prosent.

Betryggende

Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian, sier nedgangen kan tyde på at de utfordrende økonomiske tidende vi står i kan ha fått nordmenn til å tenke seg om før de skaffer seg unødvendig kortsiktig gjeld, eller nye kredittkort.

– Det at tallene fra årets Black Friday og Black Week også viser en viss nøkternhet i nordmenns handlemønster sett opp mot fjoråret, bygger også opp om dette, fortsetter hun.

Nedgang også i beløp – men ikke i Oslo

Når november måles mot november i fjor, er beløpet som nordmenn har utestående 54,9 milliarder kroner. For 12 måneder siden var dette beløpet over 58,6 milliarder.

– Når man ser på beløpene hver skyldner i Norge har utestående, så har vi også her en nedgang sett mot beløpene på samme tid i fjor, denne er på 6,4 prosent, sier Veronica Flyckt.

– Regionalt ser vi nedgang i alle fylker, unntatt Oslo. I Oslo har skyldnere totalt, ved utgangen av november 1,8 prosent mer i utestående betalingsanmerkninger enn de hadde for et år siden. Fylket med størst nedgang er Innlandet med 24,1 prosent, fortsetter Flyckt.

Aldersgruppen 60+ på stedet hvil

I alle aldersgrupper har antall personer med betalingsanmerkninger blitt redusert i løpet av de siste 12 måneder med unntak av aldersgruppen 60+. For nordmenn mellom 18-24 år og for dem mellom 25-29, er nedgangen på henholdsvis 1,5 og 3,2 prosent. For nordmenn over 60 år, er antallet stort sett uendret. Tallene viser også at det er i aldersgruppen 40-44 år at andelen personer med betalingsanmerkninger er høyest, med over 7 prosent.

Siste års utvikling

Ser man tilbake til perioden fra november 2021 til mars 2022 var dette en tid med høyt antall skyldnere sammenlignet med de foregående 12 månedene. I løpet av 2022 har antall nordmenn med betalingsanmerkninger hatt en tydelig synkende trend frem til oktober. Fra og med oktober 2022 begynte trenden å snu og vi så en økning. Antallet ved utgangen av 2022 var likevel ikke på samme høye nivå som ved utgangen av 2021.

– Vi håper at denne synkende trenden fortsetter. Selv om det meldes om rekordomsetning på julegaver, kan det virke som nordmenn kanskje ikke i like stor grad kjøper over evne? Ifølge våre tall, kan det hver fall se sånn ut, avslutter Veronica Flyckt.