Nov 2023 | Nyheter |

Nye tall viser en nedgang på 11,6 prosent i antallet søknader for å handle på kreditt på årets Black Friday. Under hele Black Week, inkludert Cyber Monday, var det en liten økning på 1,1 prosent.

Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian sier tallene ikke er veldig overraskende, tatt i betraktning høyere renter, økt inflasjon og usikre strømpriser.

– Vi så en rekordhøy økning i antallet kredittsøk under Black Week i 2022. Tatt i betraktning årets økonomiske situasjon, så er det ikke overraskende at veksten har stagnert, sier hun.

Black Friday eller Black Week

Black Friday er fremdeles en stor handledag, men i år har nordmenn spredd handlingen utover hele Black Week i større grad enn tidligere år. Mens det i 2019 var nesten dobbelt så mange som handlet på Black Friday som de andre dagene, er antallet kredittsøk fordelt jevnere på alle dagene i 2023.

– Tallene viser at begrepet Black Week har befestet seg sterkere i Norge, sier Veronica Flyckt. I år har vi benyttet oss av tilbudene i løpet av hele uken, istedenfor å spare alt til selve fredagen.

Aldersgrupper og kjønnsfordeling

Kvinner sparer i større grad enn menn shoppingen til Black Friday og Cyber Monday. 59 prosent av kredittsøkene på fredagen og 54 prosent på mandagen var kvinner, mens tilsvarende tall for menn var henholdsvis 41 og 46 prosent.

– Det kan virke som om menn i større grad enn kvinner har adaptert Black Week begrepet. Tallene viser en jevn spredning i kreddittsøk for menn over hele uken, mens hos kvinner er det tydelig topper på Black Friday og Cyber Monday, sier Veronica Flyckt.

– I tillegg ser vi at den yngre aldersgruppen på 18-29 fordeler handlingen utover uken, mens de som er 30-41 fremdeles fokuserer på Black Friday, med 35 prosent mot 23 prosent hos de yngre, fortsetter Flyckt.

Ny lovgivning

  1. oktober trådte nye regler for markedsføring inn. For at en førpris skal kunne sees på som reell må den være den laveste prisen produktet har hatt de siste 30 dagene før kampanjen.

– Det har vært mye medieomtale om lurerier i forhold til prissetning og reelle tilbud opp mot Black Friday og Black Week i år, sier Veronica Flyckt. Dette kan også ha bidratt til at nordmenn ikke har gått av skaftet på Black Friday, men heller tatt seg tid til å undersøke prishistorikk og dermed fordelt innkjøpene over flere dager.

Betal ned i tide

Veronica Flyckt sier det vanlig å handle på kreditt. Spesielt på nett der det faktisk anbefales å bruke kredittkort fremfor debetkort for å unngå svindel.

– Du er generelt bedre beskyttet mot svindel ved å bruke kredittkort enn debetkort. Dette reduserer risikoen for å tape penger på svindel. Men det er viktig å huske på å betale ned kredittgjelden i tide for å unngå høye renter og potensielle betalingsanmerkninger, sier hun.

– Det er viktig å påpeke at kreditt- og långivere også har et stort ansvar i form av å bruke data for beslutninger om å enten innvilge eller avslå søknader om kreditt, avslutter hun.