Til tross for dystre spådommer viser ferske tall fra analyseselskapet at antallet konkurser i vårt langstrakte land fortsetter å synke. Totalt gikk 160 bedrifter (alle foretaksformer) konkurs i juli, mens tilsvarende tall for samme periode i fjor var på 226. En nedgang på hele 26,2 prosent.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier juli sammenlignet med resten av året historisk er en måned med få konkurser.

  • Likevel har det ikke vært så få konkurser i sommermånedene på mange år. I 2017, 2018, 2019 og 2020 var det respektive 263, 267, 305 og 226 konkurser. I år er det totalt 160 julikonkurser. Det beste tallet på mange år. Noe som var langt fra forventet bare for noen få måneder siden, sier hun.

Konkursnedgang på 19,5 prosent så langt i år

Så langt i år er konkursnedgangen på 19,5 prosent, mens nedgangen de siste 12 månedene er på 19 prosent. Julie Berg, sier det totalt har vært 1930 konkurser så langt i år, og at det de siste 12 månedene har vært totalt 3624 konkurser.

  • Når vi ser på aksjeselskap isolert, var det i juli 141 konkurser totalt, mot 215 i fjor. Hvilket er en nedgang på 34,42 prosent. Hittil i år har det vært en nedgang på 26 prosent, mens nedgangen de siste 12 månedene for aksjeselskap er på 22 prosent, sier hun.

Fortsatt kraftig konkursnedgang i overnattings- og serveringsbransjen

Julie Berg sier det er halvparten så mange konkurser i overnattings- og serveringsbransjen i juli som tilsvarende måned i fjor. Med andre ord forsetter den positive trenden vi så i juni, da vi så en konkursnedgang på hele 60 prosent. Når juli sammenlignes med juli i fjor, er nedgangen på 50 prosent.

  • Hittil i år har det vært 149 konkurser i overnattings- og serveringssegmentet, hvilket er en nedgang på 52 prosent. De siste 12 månedene har det vært totalt 302 konkurser. En nedgang på 40 prosent. En nedgang var forventet som følge av samfunnets gjenåpning, men ikke så voldsom som vi nå ser. Det er gledelig å se at gjenåpningen gir nytt liv til en utsatt bransje, sier hun.

Gode konkurstall for varehandelen

I bransjesegmentet varehandel ser vi også en kraftig konkursnedgang. I juli i fjor gikk 46 bedrifter i segmentet konkurs, mens tilsvarende tall for årets beste sommermåned er på 28. Noe som er synonymt med en nedgang på 39,13 prosent. Så langt i år er konkursnedgangen på 43 prosent, mens nedgangen de siste 12 måneder er på 38 prosent.

Svak nedgang i bygg- og anleggsbransjen

I bygg- og anleggsbransjen er det en liten konkursnedgang på 4,17 prosent når juli sammenlignes med juli. Så langt i år har totalt 469 bedrifter i segmentet gått konkurs, noe som er nedgang på 3 prosent. De siste 12 månedene har konkursnedgangen vært på 3,2 prosent.

Konkursoppgang for transport og lagring

Selv om de ferske tallene generelt viser en reduksjon i antall konkurser, er det enkelte bransjer tallene ikke er like lystige for. I bransjesegmentet transport og lagring har det de siste 12 månedene vært en konkursoppgang på 12 prosent, mens nivået så langt i år er likt som på samme tid fjor med henholdsvis 90 og 89 konkurser.

  • En annen bransje hvor vi ser en svak konkursøkning er i segmentet informasjon og kommunikasjon. Sammenlignet med i fjor er økningen så langt i år på 6,45 prosent, sier Julie Berg.

Fylkesvis nedgang

Alle landets fylker har færre konkurser i år enn i fjor. Så langt er nedgangen på 26 prosent. Når juli sammenlignes med juli, har alle fylker en nedgang unntatt Agder og Trøndelag som har like mange konkurser i årets juli som i fjorårets.

  • Viken hadde fleste konkurser i juli med totalt 42, etterfulgt av Vestland og Oslo med respektive 17 og 15 konkurser. Så langt i år er nedgangen i antall konkurser lavest i Trøndelag med 10 prosent etterfulgt av Viken med 11 prosent, sier Julie Berg.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Julie Berg, Experian, telefon 922 54 395

E-post: julie.berg@experian.com