Jan 2022 | Konkurser og analyser |

Til tross for svært usikre tider som følge av pandemien, er konkurstallet for fjoråret rekordlavt. I løpet av 2021 gikk totalt 2650 aksjeselskap konkurs. Tilsvarende tall for 2020 og 2019 var på respektive 3468 og 3862 viser ferske tall fra analyseselskapet Experia

Julie Berg, analytiker i Experian, sier antallet konkurser begynte å falle i andre halvdel av 2020, mens det i hele 2021 har vært rekordlave konkurstall.

– De lave tallene er selvsagt interessante, da vi som så mange flere, trodde konkurstallene ville øke som følge av pandemien. Men det kan se ut som næringslivet generelt har klart seg godt så langt. Hvilket blant annet skyldes myndighetens hjelpepakker. Samtidig er det viktig å påpeke at enkelte bransjer er mer påvirket enn andre. Spesielt interessant blir det nå å følge restaurant- og overnattingsbransjen som nok en gang må håndtere en tøff periode med mer eller mindre nedstengning. I tillegg har vi ikke sett langtidseffektene enda, sier hun.

 

Stabil bygg- og anleggsbransje

Julie Berg, sier det kun er i bygg- og anleggsbransjen vi ser at antallet konkurser i 2021 nærmer seg 2020-nivået, med 823 mot 772 konkurser. Altså en liten nedgang også der.

– Dette er normalt en utsatt bransje som er spesielt konjunkturutsatt. Vi så under forrige nedstengning at mange i bygg- og anleggsbransjen blomstret som følge at mange valgte å prioritere både tid og midler på oppussing. Men det ser nå ut til at bransjen er tilbake på et normalnivå, sier hun.

 

Mange nyetableringer

I 2021 ble det totalt registrert 36402 nye aksjeselskap. I 2020 er tilsvarende tall på 33136, hvilket er en økning på ca. 10 prosent. Økningen skyldes i hovedsak årets tredje kvartal, selv om november i 2020 var måneden med flest nyetableringer de to siste årene.

 

Julie Berg sier det i første kvartal i fjor var en økning i antall nyetableringer på 16 prosent sammenlignet med 2020.

– I andre kvartal var tilsvarende vekst på 31 prosent mens det i tredje kvartal var en vekst på 10 prosent. I årets siste kvartal var det derimot en nedgang på ni prosent når fjoråret sammenlignes med 2020. Det blir interessant å se om den positive etableringstrenden er i ferd med å snu.

 

Færrest konkurser i Nord-Norge

I løpet av 2021 var det færrest konkurser i Nord-Norge. I Troms og Finnmark var det en nedgang på 41 prosent sammenlignet med 2020, mens det i Nordland var en nedgang på 34 prosent. I Oslo var nedgangen på 33 prosent. ¨

– Interessant er det også å se at det var i Nordland den største nyetableringsveksten fant sted med en vekst på 24 prosent. Hvilket er godt over landsgjennomsnittet på 10 prosent. I Oslo ble det registrert 15 prosent flere aksjeselskap sammenlignet med året før, mens det i Agder og Rogaland var en vekst på henholdsvis 13 og 11 prosent, avslutter Julie Berg.

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Julie Berg, Experian, telefon 922 54 395

E-post: julie.berg@experian.com