Jun 2022 | Konkurser og analyser |

Ferske tall fra analyseselskapet Experian viser at vi nordmenn skylder stadig høyere beløp. Hele 5,1 prosent av oss har én eller flere uoppgjorte betalingsanmerkninger, og gjeldssummen har økt med hele 10 prosent siden 1. januar.

For personer med betalingsanmerkninger er det gjennomsnittlige utestående beløpet på 32 317 kroner. En økning på 10 prosent sammenlignet med årets første dag.

– Høyest utestående beløp finner vi blant de med betalingsanmerkninger i Troms og Finnmark der ubetalt gjeld er på 42 247 kroner. Her er også den prosentvise veksten høyest i vårt langstrakte land med hele 16 prosent. I Møre og Romsdal er gjennomsnittlig utestående beløp på 36 409 kroner. En vekst på 14 prosent så langt i år, sier Julie Berg, analytiker i Experian.

– Lavest vekst er det i Nordland og Innlandet med en vekst på henholdsvis 7 og 6 prosent, legger hun til.

Færre betalingsanmerkninger blant de unge

Julie Berg sier tallene også viser at det er grupper som har færre betalingsanmerkninger enn tidligere. For eksempel skylder de under 30 år lavere beløp nå enn ved starten av året.

– Ser vi på utviklingen de siste 12 månedene har de under 35 år en nedgang i utestående beløp. Det er for aldersgruppen over 45 vi ser den største veksten med over 10 prosent de siste 12 månedene, sier hun.

Lavere vekst enn for et år siden

Selv om de ferske Experian-tallene viser vekst, er denne lavere enn for samme periode for et år siden. Per 21. juni 2021 var det kraftig vekst for alle aldersgrupper over en 12-måneders periode. For gruppen under 25 var veksten på 19 prosent, mens det for aldersgruppen 25-29 og 30-35 var en vekst på henholdsvis 26 og 35 prosent. Størst vekst var det i aldersgruppen 50 + med over 50 prosent vekst i summen på ubetalt gjeld.

– Utviklingen de siste 12 månedene har heldigvis snudd. De mellom 18-25 år skylder nå 16 prosent lavere beløp, mens de mellom 25-29 år og de mellom 30-35 år skylder 16 og seks prosent lavere beløp. Alle andre aldersgrupper har opplevd en økning, sier Julie Berg.

De eldre skylder mest

De over 60 år skylder i snitt mer enn 20 prosent mer enn de gjorde for 12 måneder siden, og mer enn 100 prosent mer enn de skyldte for to år siden. I 2020 lå median utestående betalingsanmerkninger for en skyldner over 60 år på ca. 20 000 kroner, mens tilsvarende beløp i dag er på over 46 000 kroner.

– Det er selvsagt en urovekkende utvikling. Det kan skyldes at flere handler på kreditt. Samtidig er vi inne i en økonomisk urolig tid hvor det rett og slett er dyrere å leve, i form av for eksempel høyere matvare-, drivstoff- og energipriser. Det i tillegg til økt rente. Kjøpekraften er svakere, og mange har nok vendt seg til et forbruk som ikke lenger er like overkommelig, sier Julie Berg.

Långivere har et ansvar

Julie Berg sier alle lånegivere har et ansvar om å opptre ansvarlig for å sikre at eventuelle utlån er i kundens interesse.

– Lånegivere har et ansvar for å sikre at lånetagere forstår detaljene i en låneavtale, samt å gjennomføre en grundig kontroll før et lån innvilges. Det er selvsagt alltid viktig, og spesielt viktig i økonomiske urolige tider der mange lever under et økonomisk press, avslutter hun.

 

Unngå dårlige betalere med infoweb les mer her: https://www.experian.no/foretag/identitet-og-svindel/anbudsprodukter-og-rapporter-infoweb