Jun 2022 | Analytics Academy |

De nye regulatoriske kravene til vurdering av kredittverdighet og tilgjengelige beløp ble raskt en utløser for Open Banking-implementeringer i mange banker og finansselskaper. Bruken av transaksjonsdata hjelper långivere å forholde seg kompatibel, og gir også et nytt perspektiv på kunder i tillegg til tradisjonelle onboarding-verktøy.

Problemet i dag er at virksomheter ikke har de nødvendige ressursene når de skal onboarde nye kunder. Opplysninger långiver har om mulige låntagere er begrenset til noen få datafelt som låntager selv oppgir i søkeprosessen.

I de fleste tilfeller vil det være ulike verktøy som brukes for å ta den beste avgjørelsen. Det kan være verktøy som regler for avslag eller henvisning, søknadsscore eller disponibel nettoinntekt.

 

 Noen ganger er ikke dette nok for å kunne ta en automatisk onboarding-beslutning, og det er her transaksjonsdata og open banking spiller inn. – Buse Hanci, Analytics Consultant hos Experian

 

Transaksjonsdata kan komme fra økonomiske systemer eller virksomhetens databaser. Begge datatypene hjelper til med å lage en kundeprofil basert på transaksjoner, og rangere de fra god til dårlig betaler på en annen måte enn tradisjonell applikasjon scorekort.

Last ned vår whitepaper om Open Banking

Download

Se episoden og lær mer om hvordan bruk av transaksjonsdata og open bankdata kan optimalisere kredittbeslutningene dine, samtidig som du sikrer at du overholder gjeldende lover.

 

Vil du vite mer om open banking og transaksjonsdata

Kontakt oss