Jun 2022 | Analytics Academy |

Øk nøyaktigheten av tapsberegningene dine ved å forbedre IFRS9- og SICR-beregningene.

Virksomheter som er underlagt International Financial Reporting Standards, også kjent som IFRS, skal, når de mistenker en betydelig økning i kredittrisiko, sikre at de tar hensyn til forventede kredittap over tid og med riktig beløp.

Det betyr at dersom en låntaker har beviselig større risiko for å misligholde gjelden sin i dag, sammenlignet med da lånet ble tatt opp, kreves det konkrete handlinger for å møte den økte risikoen i tapsberegningen.

Det er en stor utfordring for mange selskaper, at det ikke finnes harmoniserte og klare tekniske retningslinjer for hvordan man skal kvantifisere en betydelig økning i kredittrisiko. Men det bør også sees på som en stor mulighet, da virksomheter kan definere og innarbeide egne tiltak på toppen av de grunnleggende kravene. – Szabolcs Hideg, Head of Analytics, Experian

Experian har i mange år levert og støttet flere kundeprosjekter som har gitt oss inngående kunnskap om:

  • Hva de mest typiske tilnærmingene på markedet er
  • Hvordan virksomheter definerer egne SICR-rammeverk
  • De vanligste regulerings- og revisjonsanbefalinger og forbedringsområder
  • Hvordan et SICR-rammeverk kan optimaliseres ytterligere for å skape et mer nøyaktig og stabilt ECL-estimat

Vi anbefaler deg å se denne episoden av Experian Analytics Academy, hvor Szabolcs Hideg, Head of Analytics. Den vil gjøre deg klokere på hvordan virksomheten din kan håndtere IFRS9-utfordringer.

Om du møter utfordringer når det gjelder IFRS9, trenger støtte til utvikling av parametermodeller, validering, oppsett av SICR-kriterier, eller ønsker å ta en uforpliktende prat om noen av disse temaene, er du velkommen til å ta kontakt via skjemaet nedenfor.

Har du spørsmål om IFRS9- og SICR-beregningsrammeverket?

Ja takk, jeg vil gjerne høre mer