Jul 2022 | Nyheter |

Vi gjør våre kunder oppmerksom på ny kredittopplysningslov.

I forbindelse med ny lov om behandling av kredittopplysninger, opplyser vi om hvordan den nye loven kan påvirke våre kunder. Loven trer i kraft 01.07.2022.

Loven er ny og erstatter tidligere konsesjon om behandling av kredittopplysninger gitt av Datatilsynet. Loven viderefører i all hovedsak tidligere rett og praksis, men det er noen endringer som får både juridisk og praktisk betydning.

Hva endres med den nye loven?

I den nye loven blir alle ENK likestilt med privatpersoner ved en kredittvurdering. Det vil si at:

  • Kredittopplysningssøk på alle ENK vil føre til utsendelse av gjenpartsbrev.
  • Det er ikke mulig å overvåke ENK etter 01.07.22. ENK som ligger i overvåkningsporteføljen vil bli fjernet.
  • Muligheter for foretak å registrere en kredittsperre.
  • Mulighet for foretak å få bedre innsyn i egene data.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye loven finner du det her.