Nov 2022 | Analytics Academy |

Experian sin avanserte analysesløsning Web Data Insight bruker offentlig tilgjengelige data og maskinlæring for å skape positive og negative nettprofiler. Løsningen brukes for å automatisere manuelle kontroller, eller for å gi risikoscore basert på opprinnelse og avdekking av svindel, samt planlegging og administrasjon. Analyseløsningen forklarer datagrunnlaget detaljert for å sikre rettferdige og riktige beslutninger i tråd med regelverket.

Sanntidsmodeller sørger for at våre kunder kunder kan ta bedre kredittbeslutninger. I tillegg gir løsningen meget god risikoinnsikt i et marked i endring, sier Gerrit Bekker i Experian.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Experian kan hjelpe bedriften med å ta bedre beslutninger relatert til opprinnelse med nye perspektiver på kredittrisiko, samt få råd om hvordan data kan brukes best mulig.

Vil du vite mer om Web Data Insight?

Ja, jeg vil gjerne høre mer