Nov 2022 | Analytics Academy |

Det nye ESG-rammeverket (rammeverket for miljøbaserte, sosial og forretningsetiske forhold), betyr at banker må identifisere miljømessige, sosiale og forretningsmessige risikofaktorer, samt estimere den såkalte ESG-risikoen. Banker bør derfor vurdere ESG-score ved kredittbeslutninger for å implementere det i risikoberegningen for å nå ansvarlige låntakere. Hvilket krever ulik data.

Med tanke på de første ESG-kravene som kommer i 2022 med endelig frist i 2024, er det viktig å ha en implementeringsstrategi for ESG på plass, sier Buse Hanci i Experian.

I Experian hjelper vi bedrifter med å sette opp et rammeverk for ESG for å kunne hente inn den dataen som kreves for å identifisere faktorer og risikoer. Dersom bedriften trenger råd om hvordan komme i gang med ESG, eller trenger alternative verktøy eller data, er det bare å ta kontakt.

Er du interessert i ESG?

Ja, jeg vil gjerne høre mer