Nov 2022 | Nyheter |

Nye tall viser at det ved utgangen av oktober var 227 000 nordmenn som hadde betalingsanmerkninger tilsvarende en verdi på 58,3 milliarder. Men til tross for det høye beløpet, har det ikke vært færre betalingsanmerkninger på tre år.

Ikke siden august 2019 har antallet skyldnere vært så lavt som nå. Det er også ni prosent færre enn ved starten av 2022, da over 250 000 personer i vårt langstrakte land hadde en eller flere betalingsanmerkninger.

Høyere gjeld – men færre skyldnere

Jule Berg, analytiker i Experian, sier at nordmenn har utestående betalingsanmerkninger for 58,3 milliarder.

For tre år siden, i november 2019, var tilsvarende tall på 48,5 milliarder. For to år siden økte beløpet til 57,3 milliarder. Totalt utestående beløp for et år siden lå på 56,5 milliarder. Selv om totalsummen er høyere enn noen gang, er antallet skyldnere færre. Nå er det ca. 227 000 nordmenn med betalingsanmerkninger, mens tilsvarende ved starten av 2022 var på 250 000, sier hun.

De eldste skylder mest

I løpet av perioden 1. november 2020 til 1. november 2021 var det en økning i skyldig beløp i alle aldersgrupper. For skyldnere over 60 år, økte utestående beløp med over 40 prosent. De siste 12 månedene har trenden fortsatt, med unntak av de yngre aldersgruppene. For de yngste skyldnerne mellom 18 og 25 år, har beløpene sunket igjen de siste 12 månedene. Denne aldersgruppen skylder i snitt nå lavere beløp enn de gjorde for både ett og to år tilbake.

Når vi ser på totalt utestående beløp, er det også her de yngste som skylder minst. De under 30 år skylder kun fem prosent av totalbeløpet, mens nordmenn mellom 30 og 39 år skylder 19 prosent av totalbeløpet. Tilsvarende tall for de mellom 40 og 49 år er 26 prosent, sier Julie Berg.

Størst økning i Trøndelag

Fylkesvis er det Trøndelag hvor beløpet har økt mest i form av utestående betalingsanmerkninger med 12 prosent de siste 12 månedene. For hele landet har totalbeløpet nordmenn skylder økt med 3,3 prosent. I fylkene Oslo, Agder og Innlandet har beløpene økt med henholdsvis 9, 7 og 7 prosent.

Kun i Rogaland har skyldig beløp gått ned i år, men da med under en prosent nedgang. Vestfold og Telemark og Vestlandet har hatt en utvikling under landsgjennomsnittet med tre prosent økning for begge fylker, sier Julie Berg.

Selv om totalbeløpet som følge av betalingsanmerkninger går opp, har antallet personer med betalingsproblemer gått ned. Noe som ifølge Julie Berg vitner om mindre mislighold blant privatpersoner.

Det er positivt at det færre som har betalingsanmerkninger, da det vitner om mindre mislighold blant privatpersoner. Samtidig er det viktig å påpeke at långivere har et ansvar for at låntagere forstår detaljene i en låneavtale, og at det gjøres en grundig kontroll før lån innvilges. Det er selvsagt alltid viktig, men spesielt viktig i økonomiske urolige tider, avslutter hun.