Jan 2023 | Analytics Academy |

Strengere lover og regler relatert til håndtering og innsamling av data er utfordrende for mange bedrifter. Blant annet fordi mer data må samles inn og flere datapunkter må evalueres enn noen gang. Bedrifter må derfor tenke utenfor boksen i form av nye og alternative datakilder og ny analysemetodikk.

En av de største utfordringene ved å jobbe med sensitive data, er å sikre at de lagres på sikkert og kompatibelt i tråd med lover og regler uten å miste verdi, sier Julie Berg i Experian.

I Experian jobber vi kontinuerlig med å møte de endrede markedskravene, samt rådføre kundene om hvordan dataene kan brukes. Ved å bygge applikasjonsscoremodeller, samlingsmodeller og løsninger for å oppdage svindel, kan vi slå sammen tradisjonell kredittdata med flere datakilder for bedre resultater.

 

Vil du vite mer om alternativ data?

Kontakt oss her