Jan 2023 | Analytics Academy |

Långivere kjører rimelighetsvurderinger for å kredittvurdere lånesøkere. På tvers av markeder befinner långivere seg i en situasjon der målet er å innlemme flere datakilder med nøyaktige beregninger.

Det kreves data, analyser, programvare og lokal markedstilværelse for å skape gode rimelighetsvurderinger, sier Martin Haraldseth i Experian.

Experian jobber tett med långivere for å optimalisere rimelighetsvurderinger innen oppstartstrategier for lån. Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan bedriften kan forbedre denne type vurderinger med bruk av data og analyser.

Vil du vite mer om rimelighetsvurderinger?

Kontakt oss her