Jan 2023 | Analytics Academy |

Bruk av maskinlæring ved kredittscore

Maskinlæring gjør det enklere å forutse modeller for kredittscore. Det er en kjensgjerning at mange långivere finner det vanskelig å forklare og forstå modellene, samt motstå det eksterne presset for å unngå såkalte «black box-løsninger». Ved bruk av ML-algoritmer for optimalisering, er det alfa og omega med åpenhet.

– Med de riktige og avanserte analysealgoritmene, kan du forbedre resultatet for låntakerne, samt øke inntektene og redusere utlånskostnadene, sier Martin Haraldseth i Experian.

Ta kontakt hvis du ser du etter en partner for så akselerere overgangen fra tradisjonelle modeller til avanserte kredittrisikoanalyser for mer presise beslutninger.

Vil du vite mer om maskinlæring ved kredittscore?

Kontakt oss her