Feb 2023 | Nyheter |

Nye tall viser en nedgang i antallet nyetablerte bedrifter på 13,9 prosent de siste 12 månedene. Når januar sammenlignes med samme måned i fjor, har det det derimot vært en prosentvis vekst på 3,7 prosent.

De siste 12 månedene ble det registrert 30594 nye aksjeselskap, mot 35547 i perioden fra januar 2021 til 2022. De nye tallene viser også en nedgang i antallet nyetableringer i alle landets fylker bortsett fra i Troms og Finnmark. Innlandet er fylket med størst nedgang på 22,7 prosent etterfulgt av Trøndelag og Vestland med en nedgang på respektive 17,5 og 15,2 prosent.

– Troms og Finnmark er det eneste fylket med en vekst i antallet nyetablerte aksjeselskap på 1,7 prosent, sier Julie Berg som er analytiker i Experian.

Prosentvis vekst når januar sammenlignes med januar

I januar ble det registrert 2908 nye aksjeselskap i Norge. Sammenlignet med januar i fjor, tilsvarer dette en vekst på 3,7 prosent. I Troms og Finnmark ble det registrert 22,2 prosent flere aksjeselskap i januar enn i tilsvarende måned i fjor.

– I Viken, Vestland og Nordland, har det vært en tilsvarende vekst på 13,8, 10,2 og 10,2 prosent. I Innlandet var det derimot en prosentvis nedgang på 14,3 prosent. I Trøndelag og Rogaland er den prosentvise nedgangen på 11,1 og 2,5 prosent, sier Julie Berg.

Nedgang på 16,6 prosent i 2022

I løpet av 2022 ble det opprettet 30491 nye aksjeselskap. Sammenlignet med 2021, er dette en nedgang på 16,6 prosent fra 36558. I løpet av første halvår i 2022, ble det hver måned registrert færre nye aksjeselskap sammenlignet med samme periode året før. Etter sommeren 2022 er trenden mer variabel. I august, september og desember i fjor, ble det registrert flere nye aksjeselskap sammenlignet med 2021.

– Antallet nyetableringer på 2980 i januar er det høyeste antallet nyetableringer over en periode på 14 måneder. Tallet er likevel 23 prosent lavere enn januar for to år siden, da det ble registrert 3816 nye aksjeselskap, sier Julie Berg.

Viktig med grundig forarbeid

Julie Berg sier vi går en svært uoversiktlig tid i møte, og at det derfor er vanskelig å mene for mye om utfallet.

– Vi har lært mye av pandemien da det ble spådd en konkursboom. Noe som aldri skjedde. Faktisk var det historisk få konkurser i perioden. Det vi nå ser er kanskje enda mer uoversiktlig, da det er så mange ytre faktorer som påvirker samtidig. Mitt viktigste råd for alle som skal starte et nytt aksjeselskap, er å sikre et juridisk fundament for å sikre seg mot tap. Alle økonomiske beslutninger må baseres på innsiktbasert data. Sørg for balanse mellom salg og forpliktende innkjøp, avslutter Julie Berg.