Mar 2023 | Nyheter |

Nye tall viser at nordmenn i februar hadde betalingsanmerkninger tilsvarende 58,1 milliarder norske kroner. Hvilket er en nedgang på 3,5% når det sammenlignes med samme måned i fjor.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier at antallet skyldnere utgjør 5,1% av landets befolkning over 18 år.

– I tillegg til en nedgang i totalbeløpet, er det også en liten nedgang i antallet skyldnere. I fjorårets februar var tilsvarende tall på 5,3%. Det er heller ingen økning sammenlignet med forrige måned, da andelen av befolkningen med betalingsanmerkninger var på 5,2%, sier hun.

Oslo – eneste fylket med økning

Oslo er det eneste fylket der beløpene har økt det siste året. I snitt skylder Oslo-boerne 1,6% mer enn de gjorde under samme periode i fjor. I alle andre fylker har utestående beløp gått ned de siste 12 månedene.

– Kraftigst nedgang er det i Rogaland, der beløpet som skyldes har gått ned med 10,4%. Tilsvarende tall i Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark er på 6,7%, sier Julie Berg.

Det er i Troms og Finnmark der høyest beløp per skyldner hvor snittbeløpet ligger på 43.060, -. Lavest beløp er det i Oslo hvor tilsvarende tall er på 24.932, -, sier hun videre.

Generell nedgang i antallet personer med betalingsanmerkninger

I den yngste aldersgruppen med personer mellom 18 og 24 år, er det en nedgang i personer med betalingsanmerkninger på 5,3%. Blant personer mellom 25 og 29 år, er nedgangen på 7,3%, mens nedgangen for de mellom 30 og 34 år er på 4%.

– Blant de mellom 40 og 44 år, er nedgangen på 7,7%, mens tilsvarende tall for de mellom 45 og 49 år er på 7,7%. Når det sees på de over 60 år, er reduksjonen i antallet betalingsanmerkninger kun på 0,1%. Det er i aldersgruppen 35 til 50 år at andelen personer med betalingsanmerkninger er høyest, sier Julie Berg.

Må være sitt ansvar bevisst

Julie Berg sier at det er fint å se en generell nedgang, men at det er vanskelig å forklare hvorfor det er slik akkurat nå.

– Vi er inne i en tid med stor økonomisk usikkerhet, og der er derfor vanskelig å peke på konkrete årsaker til nevnte nedgang. Det som er viktig, er at långivere er sitt ansvar bevisst og innvilger lån og kreditt på en ansvarlig måte. Hvilket blir stadig enklere takket være teknologi som Open Banking som gir den enkelte långiver langt bedre innsikt i historikk som beslutningsgrunnlag, avslutter hun.