Jun 2023 | Nyheter |

Ferske tall viser en konkursoppgang på hele 25,5% de siste 12 månedene. På landsbasis har totalt 3367 aksjeselskap gått konkurs.

Oslo er fylket med størst økning i antallet konkurser de siste 12 månedene, med en økning på hele 40% etterfulgt av Rogaland hvor veksten var på 32%. Lavest konkursoppgang for perioden, er i Troms og Finnmark med en vekst på 8,3%.

Konkursoppgang på 53,5% i hovedstaden

Bare i mai gikk 270 aksjeselskap konkurs. Hvilket er økning på 5,5% sammenlignet med samme måned i fjor. I Oslo er veksten i antall konkurser på hele 53,5% i samme periode etterfulgt av Troms og Finnmark hvor tilsvarende tall er på 42,9%.

– Viken hadde en konkursvekst på 10,9% når mai sammenlignes med mai. Flere fylker hadde også en nedgang i samme periode. Nordland og Rogaland hadde den største prosentvise nedgangen på respektive 53,8 og 25%, sier Martin Haraldseth som er analytiker i Experian.

72 prosent konkursoppgang i overnattings- og serveringsbransjen

I overnattings- og serveringsbransjen gikk totalt 439 aksjeselskap konkurs de siste 12 månedene. Noe som er en oppgang på 72%. Bygg- og anleggsbransjen hadde flest konkurser i samme periode. 912 bedrifter i segmentet måtte sette kroken på døra, hvilket er en prosentvis oppgang på 18,8%.

– Når mai sammenlignes med mai, var det i varehandelen en konkursoppgang på 5,9%. I overnattings- og serveringsbransjen var oppgangen på 7,7%, mens tilsvarende tall for bygg- og anleggsbransjen er på 4,9%, sier Martin Haraldseth.

Uforutsigbart

Martin Haraldseth sier næringslivet går inn i en uoversiktlig og utfordrende tid. Han viser blant annet til at høyere inflasjon, renter og en svak krone reduserer kjøpekraften.

– Forbrukere er mest sannsynlig mer forsiktige i tiden som kommer. Hvilket igjen går utover næringslivet. Samtidig betyr en svekket krone at det kan bli tidenes sesong for turistnæringen. Det kan komme til å flomme over av tyskere, dansker, svensker og franskmenn i våre fjorder og fjell. Hvilket er heldig for overnattings- og serveringssegmentet. Det blir spennende å se hvordan tiden vi er inne i påvirker næringslivet med tanke på konkurser, sier han.

Fremdeles økonomisk usikre tider

På spørsmål om det er noe man kan gjøre for å redusere risikoen for å gå konkurs, svarer Martin Haraldseth at den økonomiske utviklingen er uoversiktlig og at det derfor er krevende.

– Det er viktigere enn noen gang å bruke innsikt i form av data for å ta kvalifiserte beslutninger om for eksempel avtaler, kreditter og eventuelle lån. Mye kan unngås ved å gjøre et grundig forarbeid for å unngå eventuelle overraskelser, avslutter han.