Sep 2023 | Nyheter |

Nye tall viser en liten nedgang i antallet nordmenn som har betalingsanmerkninger sammenlignet med samme tid i fjor. Ved utgangen av august er dette 1,5% færre enn ved samme tidspunkt for et år siden.

Viken og Oslo er eneste fylker som skiller seg ut i form av at det ikke er en nedgang. Størst nedgang er det i Troms og Finnmark, som ved utgangen av august måned i år hadde 5,4% færre skyldnere enn på samme tidspunkt i fjor. I Møre og Romsdal var det en nedgang på 4,1%.

Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian for Nord-Europa og Nederland, sier at det er positivt at trenden er nedadgående, selv i krevende økonomiske tider.

– En antagelse som er utbredt er at folk låner over evne når de sliter med økonomien, gjerne ved å ta opp kortsiktige forbrukslån eller lignende. Det at vi ser en nedgang i antall nordmenn med betalingsanmerkninger i så godt som hele landet er derfor ekstra hyggelig og forhåpentligvis en pekepinn på at vi nordmenn har blitt bedre ti lå styre privatøkonomien de siste årene.

Flest skyldnere i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark er fylkene der størst andel av befolkningen har betalingsanmerkninger. Her gjelder dette hele 5,6% av befolkningen over 18 år, etterfulgt av Oslo og Innlandet med 5,4% og Viken med 5,3%.

Vestfold og Telemark er fylkene hvor flest har betalingsanmerkninger. Hele 5,6 prosent av innbyggerne over 18 år skylder. Tilsvarende tall for Oslo og Innlandet er på respektive 5,4 og 5,3%.

– I Møre og Romsdal har 3,9% av befolkningen betalingsanmerkninger. Hvilket er lavest i landet. Møringene har holdt seg nederst på denne listen over lengre tid. Tilsvarende tall for Rogaland og Vestlandet er på respektive 4,1 og 4,3%, sier Veronica Flyckt.

Nedgang også i utestående beløp

Ser man på beløpet nordmenn har utestående er trenden nedadgående de siste 12 månedene. Det er imidlertid stor variasjon i utviklingen av utestående beløp i de forskjellige fylkene.

– Totalbeløpet nordmenn nå skylder er på 56,8 milliarder kroner. På samme tid i fjor var dette beløpet på 58,6 milliarder. Med andre ord en nedgang på 3,2%, sier Flyckt.

Oslo mot strømmen

Oslo er eneste fylket der totalbeløpet på utestående betalingsanmerkninger har økt det siste året. Skyldnere i Oslo har ved utgangen av august 5,7% mer i utestående betalingsanmerkninger enn for et år siden. Fylket med størst nedgang er Innlandet med 11,7 prosent. Veronica Flyckt sier at selv om det i Oslo er økning i beløpet som skyldes, er det likevel i Oslo hvor medianbeløpet.

– Medianbeløpet i Oslo er på 25 410 kroner, mens tilsvarende beløp for innbyggerne i Troms og Finnmark er på hele 45 578 kroner, sier hun.

Fremdeles økning blant de over 60

Ved utgangen av august måned er det nedgang i antallet personer med utestående betalingsanmerkninger i alle aldersgrupper unntatt dem over 60 år. Ved utgangen av august var det en nedgang i antall personer med betalingsanmerkninger unntatt de over 60 år. Der viser tallene en økning på 2,9 prosent det siste året. Størst nedgang er det i aldersgruppen 40 til og med 44, med en nedgang på 3,9%. I aldersgruppene 25-29 og 30-34 er det en nedgang på henholdsvis 3,5 og 3,1% de siste 12 månedene.

– I tillegg til at gruppen over 60 er den eneste som har hatt en økning i antallet skyldnere det siste året, så er det også i dette segmentet totalbeløpene har økt mest de siste 12 månedene. Totalt skylder gruppen på 60 år og eldre 14,5 milliarder kroner i utestående betalingsanmerkninger. En økning på 15,3% sammenlignet med samme periode i fjor, sier Veronica Flyckt.

Må være sitt ansvar bevisst

Veronica Flyckt sier at antallet personer med betalingsanmerkninger har holdt seg relativt stabilt de siste årene til tross for urolige tider. Samtidig påpeker hun at det blir interessant å følge utviklingen fremover som en konsekvens av mindre kjøpekraft blant folk generelt.

– Långivere må alltid være sitt ansvar bevisst, da de har et stort ansvar med å bidra til folk ikke tar seg økonomisk vann over hodet. Det er derfor viktig å bruke innsikt og data som beslutningsgrunnlag. En fordel nå er utbredelsen av Open Banking, som gjør det enklere for långivere å samle data på tvers av bransjer for å gi et så korrekt beslutningsgrunnlag som mulig, avslutter hun.