Feb. 2021 | News | News, Open Banking

De cijfers spreken voor zich als het gaat om de waarde die het mkb bijdraagt aan onze economie. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) beschouwt deze sector als de belangrijkste ondernemingsvorm binnen de EU. Ongeveer 99% van alle bedrijven behoort tot deze categorie en samen zorgen zij voor zo’n 70% van alle banen.

Toch hebben zakelijke financiële dienstverleners van oudsher moeite om in dit cruciale en kansrijke segment te investeren. Dit is te wijten aan de uitdagingen die gepaard gaan met het beoordelen van de kredietwaardigheid van het midden- en kleinbedrijf. Deze uitdagingen zijn vooral van toepassing op “new to bank” klanten: nieuwe kredietaanvragers en/of bedrijven die nog maar recent een financiering hebben en al om uitbreiding vragen van de kredietfaciliteit.

Voor kleinere bedrijven is het vaak lastig om een consistente cashflow aan te tonen. Kleine en middelgrote bedrijven krijgen over het algemeen regelmatige, kleine bedragen op hun bankrekeningen gestort. De financiële draagkracht uit het verleden en vooral de toekomstige kasstroom is dan moeilijker te beoordelen om een kredietfaciliteit te krijgen.

Hoe kunnen financiële instellingen dan (nog) beter risico-inschattingen maken om meer kredietfaciliteiten aan te bieden in deze winstgevende sector? Open Banking en PSD2  kunnen de toegang tot financiering voor mkb’ers, eenmanszaken en micro-ondernemingen verbeteren.

Als een mkb’er makkelijk, snel en veilig bankgegevens kan delen, krijgt de nieuwe financiële instelling die nog geen relatie heeft – of de bestaande financiële instelling waar de rekening courant niet wordt beheerd – een beter beeld van de individuele financiële positie van de onderneming. Dankzij Open Banking kunnen kredietverstrekkers de transacties van een onderneming inzien, registreren en categoriseren. Zo ontstaat een betere en nauwkeurige beoordeling van de financiële draagkracht van een aanvrager.

De transacties uit het verleden zeggen iets over de afloscapaciteit, draagkracht en kredietwaardigheid. In combinatie met bijvoorbeeld macro-economsche data en niet traditionele data geeft het ook de mogelijkheid om een robuuste cashflow voorspelling te maken. Zeker in de huidige omstandigheden is het combineren van allerlei verschillende beschikbare databronnen belangrijker dan ooit: segmentatie en differentiatie in financieringsaanbod (limiet, looptijd, prijs, etc.) was al belangrijk, maar is in crisistijd nog vele malen belangrijker.

Alternatieve of ongestructureerde data spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van kredietaanvragen en helpen bij het maken en verbeteren van geautomatiseerde scoremodellen. Een voorbeeld van ongestructureerde data is web data. Op basis van vrij toegankelijke data via het internet levert deze data een substantiële bijdrage aan de voorspelkracht van een risicomodel. Een combinatie van interne data, web data, PSD2 data en macro-economische data helpt ook bij het optimaliseren van geautomatiseerde processen. Daarnaast kan de customer journey worden verbeterd en is er een betere controle op de risico’s en risicokosten.

Voor datagedreven ondernemers is dit goed nieuws. In dit nieuwe tijdperk van open data kunnen zij namelijk de beste financiële diensten voor hun eigen situatie tegen de beste prijs inkopen. Als resultaat voor het delen van hun informatie met financiële dienstverleners verbeteren deze klanten hun toegang tot kredietfaciliteiten, de betaalbaarheid ervan en krijgen zij toegang tot de meest concurrerende deals in de markt.

Door het gebruik van uitgebreidere informatie en datasets (Open Banking, web data, macro-economische data) behouden ook kredietverstrekkers een concurrentievoordeel: zij leveren een (bijna) realtime risicobeoordeling in een volledig digitale klantreis. Slim gebruik van alle beschikbare datasets zorgt er ook voor dat het aanvraagproces geautomatiseerd kan worden met een snelle doorlooptijd (Straight Through Processing).

In 2020 lanceerden Experian en Invers een samenwerking voor Open Banking. Middels een technologieplatform bieden de bedrijven nieuwe oplossingen waarmee beslissingen voor het verstrekken van krediet geoptimaliseerd kunnen worden op basis van financieel gedrag van kredietaanvragers. Deze oplossing is het antwoord op de uitdagingen die financiële instellingen en mkb’ers hebben bij het beoordelen van kredietwaardigheid. Zowel voor de aanvrager als voor de kredietverlenende organisaties levert dit grote voordelen op in de waardeketen.

Meer informatie over hoe Open Banking en toegang tot nieuwe en alternatieve data het mkb kunnen helpen, is hier beschikbaar.

Liever luisteren? Er is ook een podcast aflevering over open banking beschikbaar.