Sep. 2023 | Konkursanalyser |

Det er specielt virksomheder i byggebranchen og fødevareindustrien, som på hver sin måde er nemme at finde i konkurstallene for august. Dyrere materialer, mindre efterspørgsel og høje energipriser kan have gjort udfaldet for flere af virksomhederne.

Der er ingen tvivl om, at inflations- og energikrisen har konsekvenser for erhvervsdrivende i Danmark. Byggematerialer og energi er blandt andet blevet dyrere, og det mærker især virksomheder i byggebranchen og i fødevareindustrien.

For når man tager et kig på de 10 største virksomheder målt på aktiver og ansatte, der er gået konkurs i august, er tre af dem fra fødevareindustrien. Og ser man på de 15 største konkurser i august, er syv af dem i byggebranchen.

Det viser nye konkurstal for august 2023 fra data- og analysevirksomheden Experian.

Ifølge Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, er det især de høje materialepriser til byggeri samt mindre efterspørgsel, der ser ud til at have forårsaget lavere dækningsgrader og dermed konkurs for flere byggefirmaer.

– Der er afgivet tilbud på entrepriser ud fra nogle materialepriser, der ved udførelsen er steget så betragteligt, at virksomheden ikke har kunnet betale for dem alligevel. Det har betydet, at selskaberne har lidt betydelige tab. Når det kommer til virksomhederne i fødevareindustrien, er det formodentlig de høje energipriser, der har presset dem, siger han.

Er det værste overstået?

Selv om bygge- og fødevarevirksomheder er velrepræsenteret i tallene for august, så viser konkurstal for de seneste måneder alligevel en generel stabilisering for erhvervslivet og for byggebranchen.

Konkret viser de nye tal 51 byggekonkurser i 2023 mod 64 i august sidste år. Det er et fald på 20 procent.

–Vi har generelt set konkurstallene stige måned for måned henover efteråret 2022 og i starten af 2023, men det er heldigvis fladet ud de seneste måneder – også for de hårdest ramte brancher, der dog stadig oplever markant flere konkurser end i perioden lige efter corona. Det er samlet set positivt, men vi kan ikke afblæse risikoen for, at der kommer flere konkurser igen, siger Bo Rasmussen.

Overordnet har der været en lille stigning i antallet af konkurser med 326 konkurser i august i år mod 314 i august sidste år.

Store regionale forskelle

Konkurstallene for august viser også store forskydninger i antallet af konkurser på tværs af landet. I de seneste tolv måneder er der registreret færre konkurser i hovedstaden, Østjylland og på Bornholm sammenlignet med de tolv måneder før (september 2021 til august 2022). I alle andre landsdele er der registreret flere konkurser.

– Især hovedstadsområdet er traditionelt kendetegnet ved mange konkurser, men de seneste tolv måneder har regionen klaret det fint sammenlignet med året før – måske på grund af mange servicejob, der har været efterspørgsel på fra forbrugerne. En anden forklaring kan også være, at der især i første del af 2022 blev tvangsopløst rigtig mange IVS-selskaber, og dem var der en overvægt af i Københavnsområdet. Dermed kan der i perioden fra september 2021 til august 2022 være ekstra mange konkurser af den årsag, pointerer Bo Rasmussen.

Hent hele konkursanalysen her og få dybere indsigt i tallene og de regionale forskelle

Download