Mar. 2024 | Nyheder |

Der har i Februar 2024 været 479 konkurser, hvilket er et fald på 6,4% sammenlignet med februar 2023, hvor der var 512 konkurser. I Region Sjælland registreres der i et fald på på 41,1%.

Hvis man sammenligner en periode på 12 måneder med samme periode året før, har der været et fald på 14,1%. De fleste regioner har oplevet et fald, fx Region Hovedstaden med et samlet fald på 17,6%. Det samlede fald på 14,1 % er primært båret af store nominelle fald i Hovedstaden og Østjylland – som også historisk er de områder med flest konkurser.

Hvis man ser på hvor stor en andel af virksomhederne i de respektive områder, der gik konkurs i februar 2024, fremgår det, at for hver 1.000 aktive virksomheder gik 0,56 af disse konkurs. Fyn er den region der har haft den relativt største stigning i antal konkurser, mens de fleste regioner har oplevet et fald, når der måles pr 1000 aktive virksomheder.

Hvis man ser på de seneste 12 måneder, er det Færøerne og Hovedstaden, der viser de største andele af konkurser. I Hovedstaden gik 11,38 virksomheder gik konkurs for hver 1.000 aktive virksomheder i perioden. Det er Bornholm, der viser den laveste andel med en andel på kun 1,67.

Konkurserne fordelt på brancher

Konkurserne er spredt ud over de forskellige brancher i februar måned. Modsat den generelle trend har branchen Overnatning & Restauration vist en større stigning i antallet af konkurser sammenlignet med samme måned året før. Således var der 76% flere konkurser i denne branche.

Hvis der ses på et helt år, er det branchen Fast ejendom har oplevet den største relative stigning, mens de fleste brancher har oplevet fald. Nominelt set er det branchen Bygge&Anlæg, som har marginalt flest konkurser med 1.223 konkurser, når man ser over det seneste år. Normalt er det hovedbranchen Handel, der har den tvivlsomme førsteplads, men denne branche må se  sig henledt til en anden plads.

Læs hele konkursanalyse her (PDF)